มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 128 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

26 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี เป็นประธานเปิดล้านกล้ามงคล เติมที่พื้นที่สีเขียวที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
                    วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการล้านกล้ามหามงคล
23 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี มร.ชม. นำผู้บริหาร-ผู้นำนักศึกษา บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ประมวลภาพทั้งหมด >> Click
23 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รศ.น.สพ.ศุภชัย ตัวแทนมหาวิทยาลัย MOU ต่อยอดงานวิจัย
                    รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กับสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่ง ว่าด้วยการร่วมมือกันเพื่อเผยแพร่ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมเป็นการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย งานคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอกฉัตร...
23 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รศ.น.สพ.ศุภชัย ร่วมแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
                    รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว 1 ทศวรรษของ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ จะได้นำผลงานวิจัยจากการลงทุ...
22 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ให้เกียรติมอบรางวัล กิจกรรมการประกวดสื่อ ASEAN ของสำนักหอสมุด มร.ชม.
ประมวลภาพกิจกรรม >> Clickประมวลภาพพิธีมอบรางวัล >> Click                   ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้แทนเป็นประธานและมอบรางวัลการประกวดสร้างผลงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
20 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.สารุ่ง ชวนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย
            ผศ.สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย ประเภทที่ 3 พนักง...
17 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ เป็นประธานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยหงเหอ พร้อมมอบวุฒิบัตร
                ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
17 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ รศ.น.สพ.ศุภชัย เป็นประธานเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา พร้อมหล่อเทียนพรรษา 2558
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” และ พิธีหล่อเทียนหลอมใจเทิดไท้องค์ราชัน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาร่มโพธิ์ ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและลั่นฆ้องชัยมงคลเปิดงาน พร้อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” ประจำปี 2558จากนั้นเวลา 10.19...
14 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี ประธานเปิดการอบรม “การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชม. จัดอบรม “การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย”                   รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย” ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั...
13 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.สุกัญญา พร้อมบุคลากรและผู้นำนักศึกษา สัมมนาวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษาระดับชาติ
          ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำบุคลากรด้านพัฒนานักศึกษา และผู้แทนสโมสรนักศึกษา เข้าประชุมสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ "สร้างบัณฑิตไทย สู่ประชาคมโลก" โดยมี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติมาเปิดการสัมมนา และบรรยาย  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องแกรด์บอลรูม โรงแรมเซ็ลทาราคอนเวชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466370 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558