มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

29 มีนาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เร...
29 มีนาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์  ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น-----------------------          เพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพ...
12 มีนาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ชวนเยาวชนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ Science Summer School
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ชวนเยาวชนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ Science Summer School
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญยุวชนผู้มีใจรักกีฬา  ร่วมแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2562
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญยุวชนผู้มีใจรักกีฬา ร่วมแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2562
7 มีนาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักศึกษานิเทศศาสตร์ มร.ชม. จัด “SOCIAL SAFE” ให้ความรู้เรื่องรู้เท่าทันสื่อในสถานศึกษา
นักศึกษานิเทศศาสตร์ มร.ชม. จัด “SOCIAL SAFE” ให้ความรู้เรื่องรู้เท่าทันสื่อในสถานศึกษา
4 มีนาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มร.ชม. ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 14
นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มร.ชม. ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 14
2 มีนาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
28 กุมภาพันธ์ 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
28 กุมภาพันธ์ 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. เชิญร่วมสัมมนา  “สื่อมวลชนกับการเปลี่ยนแปลง”
ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. เชิญร่วมสัมมนา “สื่อมวลชนกับการเปลี่ยนแปลง”  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6327487 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558