มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

31 กรกฏาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญร่วมการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564 ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญร่วมการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564 ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings  
30 กรกฏาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม.ขยายเวลารับบทความ การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1
มร.ชม.ขยายเวลารับบทความ การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1
29 กรกฏาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่  ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลคุรุสภาในจังหวัดลำพูน  ประจำปี 2564 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลคุรุสภาในจังหวัดลำพูน
21 กรกฏาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญผู้สนใจส่งประวัติ-ผลงานเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือก “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา” ประจำปี 2565
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญผู้สนใจส่งประวัติ-ผลงานเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือก “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา” ประจำปี 2565 ผศ.ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะแ...
4 กรกฏาคม 2564 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม “น้ำอ้อยป่าตุ้ม” และทีม “มุสะโต่ ห่อทีหล่า”  รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน U2T-Hackathon ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน)
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม “น้ำอ้อยป่าตุ้ม” และทีม “มุสะโต่ ห่อทีหล่า” รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน U2T-Hackathon ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน)...
4 กรกฏาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. เชิญชวนนักเรียน – นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน  เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์  ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 90,000 บาท
มร.ชม. เชิญชวนนักเรียน – นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 90,000 บาท
1 กรกฏาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. เผยผลประเมินคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
  บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. เผยผลประเมินคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI "วารสารบัณฑิตวิจัย"  ผ่านการประเมินคุณภาพเป็นวารสารวิชาการ TCI กลุ่มที่ 1
29 มิถุนายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มร.ชม.  จัดโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2  ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ก.ค. 2564
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มร.ชม. จัดโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ก.ค. 2564
26 มิถุนายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดสัมมนาวิชาการ  “ประสบการณ์การพัฒนาชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาก OTOP สู่ OGOP”
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดสัมมนาวิชาการ“ประสบการณ์การพัฒนาชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาก OTOP สู่ OGOP”
26 มิถุนายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์
มร.ชม. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กล่าวต้อนรับและให้โอวาท แก่นักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีก...

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203273 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558