มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

24 กุมภาพันธ์ 2564 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นศ.การศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ฝึกทักษะป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัย
นศ.การศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ฝึกทักษะป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัย
23 กุมภาพันธ์ 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
มร.ชม. ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้สัมผัสอาหาร” นางสาวอรวรารัศมิ์  สุนิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิ...
23 กุมภาพันธ์ 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์  ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคมนี้
ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคมนี้
21 กุมภาพันธ์ 2564 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักศึกษาชมรมกตัญญูคลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟ
นักศึกษาชมรมกตัญญูคลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิธวิทย์ คำใจ นายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะประธานชมรมกตัญญูคลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาของชมรม จำนวน 30 คน ลงพื้นที่บริเวณวัดพระธาตุดอยสะลวง ตำ...
20 กุมภาพันธ์ 2564 โดย กองบริหารงานบุคคล
รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ครั้งที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ครั้งที่ 2
18 กุมภาพันธ์ 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มร.ชม. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์  ...
18 กุมภาพันธ์ 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. เชิญร่วมสัมมนา มุมมองผ่านเลนส์เป็นงานศิลป์  พร้อมเปิดโอกาสนักศึกษารั้วดำ – เหลือง ร่วมประกวดผลงานภาพถ่ายหัวข้อ “Happy Zone @CMRU”  ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร
ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. เชิญร่วมสัมมนา มุมมองผ่านเลนส์เป็นงานศิลป์ พร้อมเปิดโอกาสนักศึกษารั้วดำ – เหลือง ร่วมประกวดผลงานภาพถ่ายหัวข้อ “Happy Zone @CMRU” ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร
18 กุมภาพันธ์ 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. เชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความ  เพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิจัยปีที่ 12 ฉบับที่ 1
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. เชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิจัยปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ผ...
17 กุมภาพันธ์ 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. เชิญร่วมสัมมนา  “ประเพณีสงกรานต์และการแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. เชิญร่วมสัมมนา “ประเพณีสงกรานต์และการแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา”           ผศ.ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธร...
17 กุมภาพันธ์ 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เชิญร่วมประกวด คลิปวิดีโออินโฟกราฟิก หัวข้อ “ประเพณีสงกรานต์ล้านนา”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เชิญร่วมประกวด คลิปวิดีโออินโฟกราฟิก หัวข้อ “ประเพณีสงกรานต์ล้านนา”

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7814453 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558