มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

13 พฤศจิกายน 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรม...
13 พฤศจิกายน 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัลกระทงยอดเยี่ยม (สมัยที่ 3) รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การประกวดกระทงใหญ่ ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัลกระทงยอดเยี่ยม (สมัยที่ 3) รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การประกวดกระทงใหญ่ ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562                    เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ...
12 พฤศจิกายน 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสืบสานการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
                    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสืบสานการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้ร่วมหาร...
11 พฤศจิกายน 2562 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียนระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2563 (รอบที่ 1)
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียนระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2563 (รอบที่ 1) สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
11 พฤศจิกายน 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก Universitas Padjadjaran สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก Universitas Padjadjaran สาธารณรัฐอินโดนีเซีย                    เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชาน...
10 พฤศจิกายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สหกรณ์เครดิตยูเนียนฯ  เชิญสมาชิกร่วมโครงการ  เสวนาการเพิ่มคุณค่าการบริการของสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด
สหกรณ์เครดิตยูเนียนฯ  เชิญสมาชิกร่วมโครงการ เสวนาการเพิ่มคุณค่าการบริการของสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด
5 พฤศจิกายน 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลและแนวทางการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 2/2562
                    มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลและแนวทางการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 2/2562                    อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลและแนวทางการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ...
18 ตุลาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาการพัฒนาชุมชน มรภ.ชม. เชิญร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนของเครือข่ายยุติเหมืองแร่อมก๋อย
ภาควิชาการพัฒนาชุมชน มรภ.ชม. เชิญร่วมสัมมนา “การขับเคลื่อนของเครือข่ายยุติเหมืองแร่อมก๋อย” เสาร์ที่ 19 ต.ค. นี้                    
18 ตุลาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมโครงการ  แข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย FMS Academic Challenge 2019
คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมโครงการ แข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย FMS Academic Challenge 2019

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6722753 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558