มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

30 เมษายน 2564 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามประกาศเลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดยื่นใบสมัครในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. และกำหนดพิจารณาเอกสารการสมัครในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท เทเวศ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำประกันอ...
27 เมษายน 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนต...
26 เมษายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คว้าอันดับ 1 ของกลุ่มราชภัฏ การจัดอันดับ THE Impact Rankings 2021
มร.ชม. ตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คว้าอันดับ 1 ของกลุ่มราชภัฏ การจัดอันดับ THE Impact Rankings 2021
21 เมษายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ประกาศยกเลิกพิธีทำบุญปีใหม่เมืองและสระเกล้าดำหัวประจำปี 2564
มร.ชม. ประกาศยกเลิกพิธีทำบุญปีใหม่เมืองและสระเกล้าดำหัวประจำปี 2564           รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม...
17 เมษายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
มร.ชม. คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564                       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อ. ดร.วศิน ยิ้มแย้ม และ ผศ.ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต ในโอกาสได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ โดย อ. ดร.วศิน ยิ้มแย้ม อาจารย...
17 เมษายน 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับการรับรองการเปิดหลักสูตรประกาศน...
10 เมษายน 2564 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นิเทศศาสตร์ มร.ชม. ได้รับการจัดอันดับ อันดับ 2 สถาบันการศึกษาราชภัฏ ด้าน “นิเทศศาสตร์”
นิเทศศาสตร์ มร.ชม. ได้รับการจัดอันดับ อันดับ 2 สถาบันการศึกษาราชภัฏ ด้าน “นิเทศศาสตร์”
มร.ชม.แจ้งประกาศงดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน  To Be Number One   ต้านยาเสพติด อายุไม่เกิน 17 ปี  ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งประกาศงดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One   ต้านยาเสพติด อายุไม่เกิน 17 ปี  ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564
5 เมษายน 2564 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษาประจำปี 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ -------------------------------------  

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 7971394 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558