มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4 กรกฏาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการสรุปองค์ความรู้ของนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563
                    โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการสรุปองค์ความรู้ของนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563                    รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานนิทรรศการสรุปองค์ความรู้ของนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลั...
3 กรกฏาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มร.ชม. แจ้งประกาศการให้บริการระบบขนส่ง สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
มร.ชม. แจ้งประกาศการให้บริการระบบขนส่ง สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
3 กรกฏาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ตารางการให้บริการระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
ตารางรถรับส่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง การให้บริการระบบขนส่งมวลชนสำหรับนักศึก...
3 กรกฏาคม 2563 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
ศูนย์ภาษา เปิดอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียน 20 ชั่วโมง ประจำปี 2563 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียน 20 ชั่วโมง ประจำปี 2563ลงทะเบียน วันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2563ชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 50 บาท ก่อนเริ่มการอบรม ที่สำนักงานศูนย์ภาษา อาคาร 27 ชั้น 4 ในวัน/เวลา ราชการ
3 กรกฏาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
สำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นราชบัณฑิต
สำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นราชบัณฑิต
2 กรกฏาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. ห่วงใยนักศึกษาและอาจารย์จัดทำหน้ากากอนามัยและเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. ห่วงใยนักศึกษาและอาจารย์จัดทำหน้ากากอนามัยและเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
1 กรกฏาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มร.ชม.  คว้า3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และ 1 รางวัลชมเชย  การประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 3
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มร.ชม. คว้า3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และ 1 รางวัลชมเชย การประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน
30 มิถุนายน 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งการเปิดสัญญาณไฟจราจร ทางเข้าศูนย์แม่ริม เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งการเปิดสัญญาณไฟจราจร ทางเข้าศูนย์แม่ริม เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน...
30 มิถุนายน 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศและทดลองเรียน สร้างความเข้าใจแก่นักเรียนและผู้ปกครอง เตรียมเปิดภาคเรียน 1/2563
                    โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศและทดลองเรียน สร้างความเข้าใจแก่นักเรียนและผู้ปกครอง เตรียมเปิดภาคเรียน 1/2563                    เมื่อวันที่ 29 และ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดการปฐมนิเทศและทดลองเรียน แบบ New Normal เพื่อชี้แจงข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ รวมถึงข้อควรปฏิบัติของนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง เพื่อป้...
29 มิถุนายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ครั้งที่ 1
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ครั้งที่ 1          นายคนึง กาบกันทะ ผู...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280373 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558