มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

CMRU SHOP จำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์  เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
CMRU SHOP จำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
AiroTEC CMRU ต้อนรับผู้แทนสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าพบ  เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานด้านAir Quality and Climate Change
AiroTEC CMRU ต้อนรับผู้แทนสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าพบ
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธมหาคุณากร พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย  เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธมหาคุณากร พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
สำนักหอสมุด มร.ชม. ร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มร.ชม. ร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่
"ทีมม้าลายสองใจ" ภาควิชานิเทศศาสตร์  ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัลประกวดนวัตกรรมลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการ Campus Challenge  2023 โดย Toyota ถนนสีขาว
คณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลนักบริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดโครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพในการเป็นผู้บริหารการศึกษาฯ ของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม.จัดโครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพในการเป็นผู้บริหารการศึกษา
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มร.ชม.  ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มร.ชม. ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์  ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
AiroTEC CMRU นำเสนอแนวทางการจัดการปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5  ต่อโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)  สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างยั่งยืน
AiroTEC CMRU นำเสนอแนวทางการจัดการปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ต่อโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างยั่งยืน

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 08-1293-9749
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th