มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

21 ตุลาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. MOU ความร่วมมือทางวิชาการภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพ เครือข่ายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและสุขภาวะชุมชน นิเทศศาสตร์ ราชภัฏ 10 สถาบันทั่วประเทศไทย
มร.ชม. MOU ความร่วมมือทางวิชาการภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพ เครือข่ายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและสุขภาวะชุมชน นิเทศศาสตร์ ราชภัฏ 10 สถาบันทั่วประเทศไทย
14 ตุลาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ขอเชิญชวนร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
มร.ชม. ขอเชิญชวนร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
12 ตุลาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน “Singapore & Thailand Virtual Tours 2021” นักศึกษาที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 22 ต.ค. 2564
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  มร.ชม.  เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน “Singapore & Thailand Virtual Tours 2021” นักศึกษาที่ส...
12 ตุลาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดบรรยาย
ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  จัดบรรยาย "พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในท้องถิ่นกันดารภาคเหนือพ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2535"
12 ตุลาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. ขอเชิญชวนครูแนะแนว นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ ร่วมรับชมวีดีโอแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. ขอเชิญชวนครูแนะแนว นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ ร่วมรับชมวีดีโอแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2565  
11 ตุลาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. รับมอบโล่รางวัล การประกวด Infographic หัวข้อ
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. รับมอบโล่รางวัล การประกวด Infographic หัวข้อ "ทำอย่างไรให้วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง"
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในงาน CMRU Education Expo 2022 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live
  คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในงาน CMRU Education Expo 2022 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live
3 ตุลาคม 2564 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม แนะแนวการศึกษาต่อ Sci-Tech CMRU Education Expo 2022
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม แนะแนวการศึกษาต่อ Sci-Tech CMRU Education Expo 2022...
3 ตุลาคม 2564 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ทีม Rustic Studio นิเทศศาสตร์ มร.ชม. รับรางวัล Popular Vote หนังสั้น “สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนฯ”
ทีม Rustic Studio นิเทศศาสตร์ มร.ชม. รับรางวัล Popular Vote หนังสั้น “สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนฯ”
3 ตุลาคม 2564 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “ครูคืนถิ่น” รหัส 59 บรรจุรับราชการรอบแรก คิดเป็นร้อยละ 84.53
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “ครูคืนถิ่น” รหัส 59 บรรจุรับราชการรอบแรก คิดเป็นร้อยละ 84.53

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8376086 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558