มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

26 มีนาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปีพุทธศักราช 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปีพุทธศักราช 2563     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับรางวัลพระ...
10 มีนาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มร.ชม. จัดการประชุมคณะกรรมการ เตรียมความพร้อมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มร.ชม. จัดการประชุมคณะกรรมการ เตรียมความพร้อมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล  วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการ ให้เกียรติเป...
6 มีนาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทย์ฯ จัดอบรมทำหน้ากากอนามัยสำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทย์ฯ จัดอบรมทำหน้ากากอนามัยสำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่
6 มีนาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ นำทีม No grant SMOG คว้ารางวัลชนะเลิศ แก้ฝุ่นควัน FOR IMMEDIATE RELEASE
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ นำทีม No grant SMOG คว้ารางวัลชนะเลิศ แก้ฝุ่นควัน FOR IMMEDIATE RELEASE
5 มีนาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
BRIC CMRU นำอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยชิกะ เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
BRIC CMRU นำอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยชิกะ เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
5 มีนาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักศึกษาหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ มร.ชม.คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะการออกแบบภาคเหนือ ครั้งที่ 4
นักศึกษาหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ มร.ชม.คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะการออกแบบภาคเหนือ ครั้งที่ 4
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563
29 กุมภาพันธ์ 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. เชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ EXPORT ART AND DESIGN EXHIBITION 2020
นักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. เชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ EXPORT ART AND DESIGN EXHIBITION 2020
27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ Smart Start Idea by GSB Start up
นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ Smart Start Idea by GSB Start up
27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ทีม Rustic Studio ภาควิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสื่อ AHF Media Award
ทีม Rustic Studio ภาควิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสื่อ AHF Media Award...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7049905 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558