มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

28 พฤศจิกายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
หลักสูตรการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. ลงพื้นที่  พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวสุขภาพเชิงสร้างสรรค์  ณ ชุมชน ตําบลป่าเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
หลักสูตรการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. ลงพื้นที่ พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ ณ ชุมชน ตําบลป่าเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
27 พฤศจิกายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ จัดโครงการ “เทศน์ร่วมใจ สานใจสายใยผูกพัน”
ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติจัดโครงการ “เทศน์ร่วมใจ สานใจสายใยผูกพัน”                    เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ...
24 พฤศจิกายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
3 ทีม นักเต้น รร.สาธิต – ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คว้าชัยระดับจังหวัด  TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPIONSHIP 2023 ได้ไปต่อระดับภาค
  3 ทีม นักเต้น รร.สาธิต – ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คว้าชัยระดับจังหวัด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPIONSHIP 2023 ได้ไปต่อระดับภาค
22 พฤศจิกายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. ลงพื้นที่ปักหมุดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  สร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
    คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. ลงพื้นที่ปักหมุดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
17 พฤศจิกายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการสปา (อัปสรสปา) หลักสูตรการท่องเที่ยว คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับบริการตรวจธาตุเจ้าเรือน ฟรี
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการสปา (อัปสรสปา) หลักสูตรการท่องเที่ยว คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับบริการตรวจธาตุเจ้าเรือน ฟรี
15 พฤศจิกายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ตัวแทนนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสัมมนาวิชาการ “Moving beyond the curve: ก้าวข้ามความท้าทาย สู่อนาคตเศรษฐกิจการเงินใหม่ภาคเหนือ”
ตัวแทนนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสัมมนาวิชาการ“Moving beyond the curve: ก้าวข้ามความท้าทาย สู่อนาคตเศรษฐกิจการเงินใหม่ภาคเหนือ”              เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย อินตา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเ...
11 พฤศจิกายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 10  หัวข้อ
มร.ชม. ร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 10หัวข้อ "บทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก"
7 พฤศจิกายน 2565 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
อบรมออนไลน์การใช้งานโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ SPEEXX
นักศึกษาที่สนใจเข้ารับการอบรมออนไลน์การใช้งานโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ SPEEXX สามารถเข้าร่วมได้โดยมีรายละเอียด ดังนี้อบรมผ่าน Youtube Live วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 14.30 น. (สามารถดูย้อนหลังได้)สอบถามเกี่ยวกับสิทธิการใช้งานโปรแกรม Inbox FB : https://www.facebook.com/LCCMRU
7 พฤศจิกายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. เชิญชวนครู อาจารย์ ร่วมอบรม  กิจกรรม
มร.ชม. เชิญชวนครู อาจารย์ ร่วมอบรม กิจกรรม "สร้างครูต้นแบบตัดเย็บ ปั้นเด็กไทยสู่เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า"คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัทอาร์ตแอนด์เทคโนโลยีจำกัดเชิญชวน ครู อาจารย์ ผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th