มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

19 ตุลาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกงานและการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกงานและการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
19 ตุลาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่  จัดสัมมนา ''ถอดบทเรียนวิกฤตโควิด 19 สู่ทิศทางการศึกษาในอนาคต''
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่               จัดสัมมนา ''ถอดบทเรียนวิกฤตโควิด 19 สู่ทิศทางการศึกษาในอนาคต''
12 ตุลาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วิศวกรสังคม– สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม.  ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ธนาคารขยะ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
    วิศวกรสังคม– สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ธนาคารขยะ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายั...
11 ตุลาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  มร.ชม วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน แนะแนวการศึกษาต่อในงาน  CMRU Education Expo 2022
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  มร.ชม วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน แนะแนวการศึกษาต่อในงาน CMRU Education Expo 2022 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564
11 ตุลาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วิทยาลัยนานาชาติ  มร.ชม แนะแนวการศึกษาต่อในงาน CMRU Education Expo 2022
วิทยาลัยนานาชาติ  มร.ชม แนะแนวการศึกษาต่อในงาน CMRU Education Expo 2022 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแ...
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย  จัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้าน “มะเร็งเต้านม”  (World Breast Cancer Day) ผ่านระบบ Zoom meeting
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย จัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้าน “มะเร็งเต้านม” (World Breast Cancer Day) ผ่านระบบ Zoom meeting
มร.ชม. ต้อนรับคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา เข้าเยี่ยมเยือนนักศึกษาทุนพระราชทาน  โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
  มร.ชม. ต้อนรับคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา เข้าเยี่ยมเยือนนักศึกษาทุนพระราชทาน ...
30 กันยายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม.ร่วมกับ Duy Tan University จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การนวดหน้าแบบไทย - การทำอาหารเวียดนามรูปแบบออนไลน์
มร.ชม.ร่วมกับ Duy Tan University จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนวดหน้าแบบไทย - การทำอาหารเวียดนามรูปแบบออนไลน์
30 กันยายน 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ MOU ร่วมกับ พช. มุ่งขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ MOU ร่วมกับ พช. มุ่งขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวรุ่นใหม่
28 กันยายน 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564                    เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564 ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สนามจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นายกสโมสรบุคลากรมหาวิท...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8373668 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558