มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. ร่วมกับท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ม่วนอก ม่วนใจ๋ สนามบินเชียงใหม่ สุขสันต์วันสงกรานต์”
วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. ร่วมกับท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ จัดกิจกรรม “ม่วนอก ม่วนใจ๋ สนามบินเชียงใหม่ สุขสันต์วันสงกรานต์” เพื่อสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษา จีน - ภูฏาน - บราซิล และ  เมียนมาร์  ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและเชื่อมความสัมพันธ์สำหรับนักศึกษานานาชาติ
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษา จีน - ภูฏาน - บราซิล และ  เมียนมาร์ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและเชื่อมความสัมพันธ์สำหรับนักศึกษานานาชาติ “กาสะลองคำเกมส์” ณ ม.ราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ  มร.ชม. ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  จัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพวาด  Save the Ocean Exhibition
หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ  มร.ชม. ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพวาด  Save the Ocean Exhibition
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2567
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2567            รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี ต.หนองหาร อ.สันทราย จ....
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มร.ชม. ลงพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  นำนักศึกษาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ  เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและโรงเรียน พื้นที่โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มร.ชม. ลงพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นำนักศึกษาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและโรงเรียน พ...
31 มี.ค. 2567 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
พิธีมอบใบประกาศผู้อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่
พิธีมอบใบประกาศผู้อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ 31 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGs PGS จังหวัดเชียงใหม่
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGs PGS จังหวัดเชียงใหม่            รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGs PGS จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และผู้เ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่            รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการประจำจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเ...
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและสัมมนาเกี่ยวกับหลักสูตรในสถานศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและสัมมนาเกี่ยวกับหลักสูตรในสถานศึกษา

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 08-1293-9749
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th