มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

13 กันยายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการจัดโครงการประชุมอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาที่มีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2561
ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการจัดโครงการประชุมอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาที่มีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2561
29 สิงหาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมแปรรูปธัญพืชอบกรอบพร้อมข้าวพองและลูกเดือยเพื่อสุขภาพ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมแปรรูปธัญพืชอบกรอบพร้อมข้าวพองและลูกเดือยเพื่อสุขภาพ...
29 สิงหาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรการทำธุรกิจแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นเพื่อสุขภาพ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรการทำธุรกิจแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นผลิต...
29 สิงหาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561
24 สิงหาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเสวนาและนำเสนอข้อมูลการสำรวจคัมภีร์ใบลาน วัดปากเหมือง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเสวนาและนำเสนอข้อมูลการสำรวจคัมภีร์ใบลาน วัดปากเหมือง อ.สารภี จ.เชียงใหม่   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเส...
18 สิงหาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขัน ตอบปัญหาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ – บัญชี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขัน ตอบปัญหาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ – บัญชี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
29 กรกฏาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ สถาบัน สำนัก กอง ศูนย์  ม.ราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมใจร่วมถวายเทียนพรรษาร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  น้อมถวาย ณ วัดเชียงโฉม
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ สถาบัน สำนัก กอง ศูนย์  ม.ราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมใจร่วมถวายเทียนพรรษาร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  น้อมถวาย ณ วัดเชียงโฉม
25 กรกฏาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือร่วม ธนาคารออมสิน จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือร่วม ธนาคารออมสิน จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
23 กรกฏาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักทะเบียนและประมวลผล ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้โครงการศึกษาดูงานเครือข่ายระบบทะเบียนอุดมศึกษา
สำนักทะเบียนและประมวลผล ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้โครงการศึกษาดูงานเครือข่ายระบบทะเบียนอุดมศึกษา          
18 กรกฏาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
นักศึกษาครูรั้วดำเหลือง รวมพลังอาสาทำความดี ผนึกกำลังพร้อมใจร่วมสมัครจิตอาสา ตั้งเป้าบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
นักศึกษาครูรั้วดำเหลือง รวมพลังอาสาทำความดี ผนึกกำลังพร้อมใจร่วมสมัครจิตอาสา ตั้งเป้าบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมอาจารย์ ว่าทีเรือตรี อภิสิทธิ์ 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5713455 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558