มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

18 มกราคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การแข่งขันกีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562
การแข่งขันกีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นการจัดการแข่งขันเพื่อให้นักศึกษาได้มี...
17 มกราคม 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการสร้างสรรค์ ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563
17 ธันวาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา มร.ชม. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา มร.ชม. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14 ธันวาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดพิธีมอบทุนแก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา จาก บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
มร.ชม. จัดพิธีมอบทุนแก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา จาก บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ...
9 ธันวาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2562
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2562  
9 ธันวาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ชมรม กตัญญูคลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแข่งขันกีฬาประสานสัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ 33
ชมรม "กตัญญูคลับ" มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมแข่งขันกีฬาประสานสัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ 33
6 ธันวาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562       &nb...
4 ธันวาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย FMS Academic Challenge 2019 โรงเรียนสันกำแพง คว้ารางวัลชนะเลิศ
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย FMS Academic Challenge 2019 โรงเรียนสันกำแพง คว้ารางวัลชนะเลิศ
30 พฤศจิกายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาร่วมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านวังลุง
ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาร่วมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านวังลุง
30 พฤศจิกายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. เปิดเวทีให้เยาวชนแสดงความสามารถด้านดนตรี Music Talent โรงเรียนสบปราบพิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศ
วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. เปิดเวทีให้เยาวชนแสดงความสามารถด้านดนตรี IC 10th Anniversary Music Talent โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  คว้ารางวัลชนะเลิศ

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6872447 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558