มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

12 ตุลาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ราชภัฏเชียงใหม่ร่วมใจ๋สืบสานประเพณีกิ๋นข้าวสลากภัต ประจำปี 2562
ราชภัฏเชียงใหม่ร่วมใจ๋สืบสานประเพณีกิ๋นข้าวสลากภัต ประจำปี 2562                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ราชภัฏเชียงใหม่ฮ่วมใจ๋สืบสานประเพณีกิ๋นข้าวสลากภัต” โดยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ และ ลานกิจกรรมอาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง...
29 กันยายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มรภ.ชม. นำโครงการสวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ  จัดแสดงในงาน สืบสาน รักษา ต่อยอด : Chiang Mai Showcase 2019
  มรภ.ชม. นำโครงการสวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ จัดแสดงในงาน สืบสาน รักษา ต่อยอด : Chiang Mai Showcase 2019
26 กันยายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มรภ.ชม. จับมือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  จัดสัมมนาโครงการศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล
มรภ.ชม. จับมือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดสัมมนาโครงการศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล
23 กันยายน 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2562
                    สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2562                    เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ซึ่ง...
16 กันยายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้นำนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่  เยือน จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานด้านการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา
  ผู้นำนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่  เยือน จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานด้านการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยกา...
15 กันยายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ชมรมกตัญญู Club ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ
ชมรมกตัญญู Club ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ "ฝายช้อนชุ่มสร้างสมดุลระบบนิเวศพื้นที่ศูนย์แม่ริม
13 กันยายน 2562 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรชม. ขอเชิญร่วมงาน OTOP ล้านนาสู่สากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรชม. ขอเชิญร่วมงาน OTOP ล้านนาสู่สากล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรชม. ขอเชิญร่วมงาน OTOP ล้านนาสู่สากล งานจัดแสดงสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 6 จังหวัดภาคเหนือ พิธีเปิดงานโดยท่านดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องสักทอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมชมกิจกรรมภายในงาน การออกบูธแสดงสินค้ากว่า 100 บูธ จาก 6 จังหวัดภาคเหนือกิจกรรมต่างๆบนเวท...
22 สิงหาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.50 MHz. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่
                    คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.50 MHz. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่                    เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษานายภาคภูมิ ทะนุดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสี...
8 สิงหาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มร.ชม. ให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ภูเขาของจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มร.ชม. ให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ภูเขาของจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ
31 กรกฏาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การศึกษาผลกระทบการออกนอกระบบราชการจากมหาวิทยาลัยรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
                    สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การศึกษาผลกระทบการออกนอกระบบราชการจากมหาวิทยาลัยรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ                    ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง การศึกษาผลกระทบการออกนอกระบบราชการจากมหาวิทยาลัยรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักดิจิทัล...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6722744 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558