มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

10 กรกฏาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก
29 มิถุนายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.เอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   และจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.เอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  และจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
2 มิถุนายน 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2564
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติโครงการแลกเปลี่ยนจากChengdu Institute Sichuan ...
28 พฤษภาคม 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac ตามโควต้าบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
                    คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac ตามโควต้าบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่                    วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 100 คน ที่ตอบแบบสำรวจความประสงค์รับวัคซีน เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 ตามโควต้าที่ได้รับการจัดสรร ณ โรงพ...
14 พฤษภาคม 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ Temasek Polytechnic (TP) ประเทศสิงค์โปร์  จัดกิจกรรม “CMRU & TP E - Exchange 2021” เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ Temasek Polytechnic (TP) ประเทศสิงค์โปร์ จัดกิจกรรม “
11 เมษายน 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตร โล่ และเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
                    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตร โล่ และเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2563                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตร โล่ และเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนที่เข้ารับมอบสัมฤทธิบั...
30 มีนาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมแนะแนวการศึกษา  กิจกรรม
มร.ชม. ร่วมแนะแนวการศึกษา  กิจกรรม "เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมายเข้าใจอาชีพ"
29 มีนาคม 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
นักศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแสดงในพิธีเปิด Koyori Project 2021
นักศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแสดงในพิธีเปิด Koyori Project 2021   เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชานาฏศิล...
22 มีนาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
adiCET อบรมการสร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
adiCET อบรมการสร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม          
17 มีนาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.บริการวิชาการ Content Creator
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.บริการวิชาการ Content Creator งานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดบริการวิชาการ ในหัวข้อ Content Creator นำโดย อ.ดร.อุไร ไชยเสน ซึ่งดำเ...

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203312 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558