มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

11 เมษายน 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตร โล่ และเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
                    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตร โล่ และเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2563                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตร โล่ และเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนที่เข้ารับมอบสัมฤทธิบั...
30 มีนาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมแนะแนวการศึกษา  กิจกรรม
มร.ชม. ร่วมแนะแนวการศึกษา  กิจกรรม "เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมายเข้าใจอาชีพ"
29 มีนาคม 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
นักศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแสดงในพิธีเปิด Koyori Project 2021
นักศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแสดงในพิธีเปิด Koyori Project 2021   เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชานาฏศิล...
22 มีนาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
adiCET อบรมการสร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
adiCET อบรมการสร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
17 มีนาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.บริการวิชาการ Content Creator
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.บริการวิชาการ Content Creator งานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดบริการวิชาการ ในหัวข้อ Content Creator นำโดย อ.ดร.อุไร ไชยเสน ซึ่งดำเ...
15 มีนาคม 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
หลักสูตรดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ “การจัดทำผลงานวิชาการดนตรี”
หลักสูตรดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ “การจัดทำผลงานวิชาการดนตรี”
10 มีนาคม 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
adiCET จัดอบรมการสร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5  ณ โรงเรียนจอมทอง
adiCET จัดอบรมการสร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5  ณ โรงเรียนจอมทอง...
10 มีนาคม 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. จัดนิทรรศการ DESTINATION ART THESIS EXHIBITION 2021
                    ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ DESTINATION ART THESIS EXHIBITION 2021                    รศ.ดร. ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ DESTINATION ART THESIS EXHIBITION 2021 ณ ชั้น 1 แกรนด์ฮออล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเป็นผลงานศิลปะนิพนธ์จากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑ...
สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชม.จัดอบรม การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนภายใต้คลินิกเทคโนโลยี
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชม.จัดอบรม การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนภายใต้คลินิกเทคโนโลยี
30 มกราคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มร.ชม. จัดอบรมพัฒนาและทดลองใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มร.ชม. จัดอบรมพัฒนาและทดลองใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์           เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อม...

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 7971385 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558