มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

25 กันยายน 2566 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การนําเสนอผลงานนาฏยนิพนธ์ ประจําปีการศึกษา 2566 โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
            การนําเสนอผลงานนาฏยนิพนธ์ ประจําปีการศึกษา 2566 โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่            ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการนําเสนอผลงานนาฏยนิพนธ์ ประจําปีการศึกษา 2566 ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเสนอผลงานในรายวิชานาฏยนิพน...
24 กันยายน 2566 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่  จัดการบรรยายและเสวนา “โครงการผู้บริหารมืออาชีพและนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา”
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการบรรยายและเสวนา “โครงการผู้บริหารมืออาชีพและนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา”
24 กันยายน 2566 โดย วัชราวรรณ กันทา
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏเชียงใหม่  จัดประกวดทูตกิจกรรม Aggie New Star 2023
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประกวดทูตกิจกรรม Aggie New Star 2023 สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรร...
22 กันยายน 2566 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2566
วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาร...
21 กันยายน 2566 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) สาขานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ รุ่นที่ 2
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) สาขานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ รุ่นที่ 2
21 กันยายน 2566 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณาจารย์คณะวิทย์ฯ นำนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชน ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง และหมู่บ้านต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
คณาจารย์คณะวิทย์ฯ นำนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชน ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง และหมู่บ...
21 กันยายน 2566 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. จัดกิจกรรม CMRU English Club ประจำเดือนกันยายน 2566
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. จัดกิจกรรม CMRU English Club ประจำเดือนกันยายน 2566
21 กันยายน 2566 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ประจำปี 2566
คณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ประจำปี 2566
21 กันยายน 2566 โดย วัชราวรรณ กันทา
 คณะวิทย์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับอาสาสมัคร JICA
คณะวิทย์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับอาสาสมัคร JICA
21 กันยายน 2566 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน”
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธ...

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th