มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

27 พฤศจิกายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
Eco Craft CMRU คว้ารางวัลชมเชย เดินหน้าสู่เวทีระดับประเทศ Research to Market : R2M2022
Eco Craft CMRU คว้ารางวัลชมเชย เดินหน้าสู่เวทีระดับประเทศResearch to Market : R2M2022นักศึกษาทีม Eco Craft CMRU มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านเข้าสู่รอบระดับประเทศ หลังนำเสนอแผนธุรกิจในการแข่งขันและนำเสนอผลงานโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 10 รอบระดับภูมิภาค
26 พฤศจิกายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. จับมือ PINN SHOP สร้างครูต้นแบบตัดเย็บ “ปั้นเด็กไทยสู่เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า”
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. จับมือ PINN SHOP สร้างครูต้นแบบตัดเย็บ“ปั้นเด็กไทยสู่เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า”คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท อาร์ต แอนด์เทคโนโลยี จำกัด (PINN SHOP) จัดอบรมครูผู้สอนสร้างครูต้นแบบตัดเย็บ ต่อยอดปั้นเด็กไท...
25 พฤศจิกายน 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมกีฬาสี
            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมกีฬาสี ...
25 พฤศจิกายน 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นายกสภามหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษเรื่อง “วรรณกรรมดนตรีตะวันตกและธรรมเนียมการชมการแสดงดนตรี” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
            นายกสภามหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษเรื่อง “วรรณกรรมดนตรีตะวันตกและธรรมเนียมการชมการแสดงดนตรี” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่            ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “วรรณกรรมดนตรีตะวันตกและธรรมเนียมการชมการแสดงดนตรีตะวันตก” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 60 คน ณ ห้...
25 พฤศจิกายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. ร่วมรณรงค์สตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. ร่วมรณรงค์สตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม            ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย และโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม จัดกิจกรรมรณรงค์สตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม ส่งเสริมสุข...
23 พฤศจิกายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. จัดกิจกรรม  CMRU HUSOC AMBASSADOR  “มนุษย์สัมพันธ์ ชาติพันธุ์ราชภัฏ”
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. จัดกิจกรรม CMRU HUSOC AMBASSADOR  “มนุษย์สัมพันธ์ ชาติพันธุ์ราชภัฏ” ...
21 พฤศจิกายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักกีฬา E-sport ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ทีม Who is the imposter
นักกีฬา E-sport ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ทีม Who is the imposter"สู้ยิบตา" คว้ารองชนะเลิศ ROV USTCM ครั้งที่ 11            เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 นักกีฬา E-sport มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทีม Who is the imposter ได้แก่ นายปฏิพล ไชยอานันท์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ...
19 พฤศจิกายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มร.ชม. ขึ้นดอย ร่วมค่ายสิงห์อาสา
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มร.ชม. ขึ้นดอย ร่วมค่ายสิงห์อาสา              เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤจิกายน 2565 คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ นางสาวรัญญารุ่ง แซ่เต๋น สาขาวิชา...
16 พฤศจิกายน 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมกับสภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่  จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วย
มร.ชม. ร่วมกับสภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วย
12 พฤศจิกายน 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ผู้นำนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาฯ “รวมพลังราชภัฏ รวมพลังวิศวกรสังคม”
ผู้นำนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาฯ “รวมพลังราชภัฏ รวมพลังวิศวกรสังคม”               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มอบหมายให้ นายอำพล เจริญสุข นักวิชาการศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำตัวแทนนักศึกษา นายวัชรพล เดชะปราปต์ นาย...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th