มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 3 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

23 พฤษภาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมทักษะภาษาเกาหลี โครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม  สำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมทักษะภาษาเกาหลี โครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม สำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ...
12 พฤษภาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. ร่วมกับ สมาคมการสอนภาษาเกาหลีแห่งประเทศไทยจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการศึกษาภาษาเกาหลี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. ร่วมกับ สมาคมการสอนภาษาเกาหลีแห่งประเทศไทยจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการศึกษาภาษาเกาหลี       
12 พฤษภาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. ร่วมงานสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการงานวิจัย และการเรียนการสอนระหว่างประเทศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการงานวิจัย และการเรียนการสอนระหว่างประเทศ   เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...
4 พฤษภาคม 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผู้บริหารและบุคลากร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565
ผู้บริหาร และบุคลากร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 น้อมรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย
3 พฤษภาคม 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประกวดฟ้อนเล็บ เนื่องในโอกาสครบรอบ 98 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประกวดฟ้อนเล็บ เนื่องในโอกาสครบรอบ 98 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดฟ้อนเล็บ เนื่องในโอกาสครบรอบ 98 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ที่จัด...
3 พฤษภาคม 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันประกวดกลองปู่เจ่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 98 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันประกวดกลองปู่เจ่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 98 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตร การแข่งขันประกวดกลองปู่เจ่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 98 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม...
31 มีนาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
กองบริหารงานบุคคล ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “เกษียณสร้างสุข”
กองบริหารงานบุคคล ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “เกษียณสร้างสุข”
30 มีนาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
สวพท. มร.ชม. ผนึกกำลังสภาองค์กรชุมชน เดินหน้าพัฒนาตำบลปางหมู สู่ต้นแบบแห่งความพอเพียง
สวพท. มร.ชม. ผนึกกำลังสภาองค์กรชุมชน เดินหน้าพัฒนาตำบลปางหมู สู่ต้นแบบแห่งความพอเพียง
30 มีนาคม 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน                    นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน โดยมี
30 มีนาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
รร.สาธิตฯ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประเมินพัฒนาการเด็กเล็กเตรียมความพร้อมเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565
รร.สาธิตฯ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประเมินพัฒนาการเด็กเล็กเตรียมความพร้อมเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th