มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 4 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

30 มีนาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
รร.สาธิตฯ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประเมินพัฒนาการเด็กเล็กเตรียมความพร้อมเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565
รร.สาธิตฯ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประเมินพัฒนาการเด็กเล็กเตรียมความพร้อมเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565
21 มีนาคม 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มร.ชม.  จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มร.ชม. จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ "การเขียน Protocal Synopsis ข้อมูลอาสาสมัคร และหนังสือยินยอม"
17 มีนาคม 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนกื้ดช้าง  มุ่งสร้างอาชีพจากฐานรากทรัพยกรท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา ...
17 มีนาคม 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มร.ชม.  จัดอบรม “แนวทางการตรวจประเมินเพื่อพิจารณาการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มร.ชม. จัดอบรม “แนวทางการตรวจประเมินเพื่อพิจารณาการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
11 มีนาคม 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะจากสำนักงานคลัง จ.เชียงใหม่  ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะจากสำนักงานคลัง จ.เชียงใหม่ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
11 มีนาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มร.ชม. ร่วมประชุมขับเคลื่อน การจัดอันดับ The Impact Ranking 2022
คณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มร.ชม. ร่วมประชุมขับเคลื่อน การจัดอันดับ The Impact Ranking 2022
โครงการฝึกอบรมเฉพาะทางแก่อาสาสมัครเพื่อนไทยที่จะไปปฏิบัติงาน ภายในโครงการ OGOP Model II ประเทศภูฏาน
                    โครงการฝึกอบรมเฉพาะทางแก่อาสาสมัครเพื่อนไทยที่จะไปปฏิบัติงาน ภายในโครงการ OGOP Model II ประเทศภูฏาน                    รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทกับอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friend from Thailand) ในโครงการฝึกอบรมเฉพาะทางแก่อาสาสมัครเพื่อนไทยที่จะไปปฏิบัติงาน โครงการ "Sustainable Community Development Model Based on the Application of Sufficiency Economy Philosophy (SEP) for OGOP Villages in Bhutan" หรือ OGOP Model II ประ...
28 กุมภาพันธ์ 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
หนูน้อยนักสำรวจเชื่อมโยงทักษะชีวิต
หนูน้อยนักสำรวจเชื่อมโยงทักษะชีวิต
24 กุมภาพันธ์ 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
“คณะช้างเผือกสามัคคี” คว้ารางวัลเหรียญทอง การประกวดดนตรีล้านนาแห่งประเทศไทย
“คณะช้างเผือกสามัคคี” คว้ารางวัลเหรียญทอง การประกวดดนตรีล้านนาแห่งประเทศไทย “คณะช้างเผือกสามัคคี” โดยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิท...
23 กุมภาพันธ์ 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
รร.สาธิต มร.ชม. วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดโครงการหนูน้อยตามรอยวิถีพุทธ
รร.สาธิต มร.ชม. วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดโครงการหนูน้อยตามรอยวิถีพุทธ

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th