มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 4 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

28 พฤษภาคม 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac ตามโควต้าบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
                    คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac ตามโควต้าบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่                    วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 100 คน ที่ตอบแบบสำรวจความประสงค์รับวัคซีน เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 ตามโควต้าที่ได้รับการจัดสรร ณ โรงพ...
14 พฤษภาคม 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ Temasek Polytechnic (TP) ประเทศสิงค์โปร์  จัดกิจกรรม “CMRU & TP E - Exchange 2021” เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ Temasek Polytechnic (TP) ประเทศสิงค์โปร์ จัดกิจกรรม “
11 เมษายน 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตร โล่ และเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
                    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตร โล่ และเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2563                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตร โล่ และเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนที่เข้ารับมอบสัมฤทธิบั...
30 มีนาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมแนะแนวการศึกษา  กิจกรรม
มร.ชม. ร่วมแนะแนวการศึกษา  กิจกรรม "เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมายเข้าใจอาชีพ"
29 มีนาคม 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
นักศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแสดงในพิธีเปิด Koyori Project 2021
นักศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแสดงในพิธีเปิด Koyori Project 2021   เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชานาฏศิล...
22 มีนาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
adiCET อบรมการสร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
adiCET อบรมการสร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม          
17 มีนาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.บริการวิชาการ Content Creator
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.บริการวิชาการ Content Creator งานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดบริการวิชาการ ในหัวข้อ Content Creator นำโดย อ.ดร.อุไร ไชยเสน ซึ่งดำเ...
15 มีนาคม 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
หลักสูตรดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ “การจัดทำผลงานวิชาการดนตรี”
หลักสูตรดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ “การจัดทำผลงานวิชาการดนตรี”
10 มีนาคม 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
adiCET จัดอบรมการสร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5  ณ โรงเรียนจอมทอง
adiCET จัดอบรมการสร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5  ณ โรงเรียนจอมทอง...
10 มีนาคม 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. จัดนิทรรศการ DESTINATION ART THESIS EXHIBITION 2021
                    ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ DESTINATION ART THESIS EXHIBITION 2021                    รศ.ดร. ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ DESTINATION ART THESIS EXHIBITION 2021 ณ ชั้น 1 แกรนด์ฮออล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเป็นผลงานศิลปะนิพนธ์จากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466411 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558