มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 4 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

26 กันยายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาภูมิศาสตร์ มร.ชม. จัดบริการวิชาการ  ค่ายการรู้ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  GEO-literacy CAMP
ภาควิชาภูมิศาสตร์ มร.ชม. จัดบริการวิชาการ ค่ายการรู้ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  GEO-literacy CAMP           อ...
21 สิงหาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 2
                    ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 2                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับท่านที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, คณะผู้บริหาร, คณะวิทยาย...
17 สิงหาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
                    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม                    ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ณ ห้อง Learning space ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โ...
8 สิงหาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดกิจกรรม “น้องใหม่ฮ่วมแฮง..ฮ่วมใจ๋กันปลูกข้าว”
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดกิจกรรม “น้องใหม่ฮ่วมแฮง..ฮ่วมใจ๋กันปลูกข้าว” รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิด...
26 กรกฏาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสาป้องกันภัยบนท้องถนนและภัยพิบัติต่าง ๆ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563
มร.ชม. นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสาป้องกันภัยบนท้องถนนและภัยพิบัติต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563         &nb...
13 กรกฏาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  แปรรูปผัดไทย กระทงทองสมุนไพร หมูสวรรค์ และน้ำอัญชันพาสเจอร์ไรซ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูป ผัดไทย กระทงทองสมุนไพร หมูสวรรค์ และน้ำอัญชันพาสเจอร์ไรซ์ รศ.ดร.ว...
2 กรกฏาคม 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ตามแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ตามแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยการนำของ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2563 รับชมผ่านการแพร่ภาพออกอากาศสด Youtube Live ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่ออกอากาศและผลิตสื่อในการแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราช...
29 มิถุนายน 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นวันแรก  ปรับรูปแบบ New Normal เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นวันแรก ปรับรูปแบบ New Normal เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ...
26 มิถุนายน 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม.เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal                    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบวิถีใหม่ แก่อาจารย์ ในการนี...
25 มิถุนายน 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
                    ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                    เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูแลงานโครงการพระราชดำริ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์สนธยา เกาะสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายบริการชุมชนและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7725061 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558