มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 6 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

13 มกราคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
สถานีวิทยุกระจายเสียง มร.ชม. FM 88.5 MHz ร่วมกับชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้าและชุมชนศรีมงคล  จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
สถานีวิทยุกระจายเสียง มร.ชม. FM 88.5 MHz ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 กับชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้าและชุมชนศรีมงคล
26 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)  ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ             ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรม...
24 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1/1 คัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1/1 คัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้ารายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงา...
19 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ...
18 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมงานแถลงข่าวการเปิดหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมงานแถลงข่าวการเปิดหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมง...
18 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรการถ่ายภาพทางวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรการถ่ายภาพทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตร “ศิลปะการถ่ายภ...
18 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม จัดการอบรมหลักสูตรภาษาและวรรณกรรมล้านนา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรภาษาและวรรณกรรมล้านนาเมื่อวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรภาษาและวรรณกรรมล้านนา โดยมี ดร.ดิเรก อินจันทร์ เป็นวิทยากร ซึ่งได...
15 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “ผลงานปริวรรตเอกสารโบราณในระดับชาติ”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.จัดอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “ผลงานปริวรรตเอกสารโบราณในระดับชาติ”เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธ...
15 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น ใน จ.เชียงใหม่
มร.ชม. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น ใน จ.เชียงใหม่ เมื่อวั...
14 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ร่วมจัดนิทรรศการ วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ร่วมจัดนิทรรศการ วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในนามภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย “สืบพระราชปณิธาน สา...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5713441 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558