มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 5 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

22 กุมภาพันธ์ 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. นำนักศึกษา ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านปง – ห้วยลาน  ขับเคลื่อนโครงการด้านการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
มร.ชม. นำนักศึกษา ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านปง – ห้วยลาน ขับเคลื่อนโครงการด้านการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
21 กุมภาพันธ์ 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดโครงการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดโครงการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช...
21 กุมภาพันธ์ 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
วิศวกรสังคม คณะวิทย์ฯ มร.ชม. ลงพื้นที่ให้ความรู้สร้างสังคมป้องกัน Covid-19
วิศวกรสังคม คณะวิทย์ฯ มร.ชม. ลงพื้นที่ให้ความรู้สร้างสังคมป้องกัน Covid-19
18 กุมภาพันธ์ 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและป...
7 กุมภาพันธ์ 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์  Thailand Inventor’s Day 2021 & 2022
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ Thailand Inventor’s Day 2021 & 2022 อ.ดร. อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้
4 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565                    รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ ห...
23 มกราคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดโครงการหลักสูตรฐานสมรรถนะ ทักษะการเรียนรู้สู่พลเมืองดิจิทัล  ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการทำงานหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดโครงการหลักสูตรฐานสมรรถนะ ทักษะการเรียนรู้สู่พลเมืองดิจิทัล ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการทำงานหลักสูตร
16 มกราคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดอบรมออนไลน์แนะแนวเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  เพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา
มร.ชม. จัดอบรมออนไลน์แนะแนวเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา
13 มกราคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมกับ รร.ราชประชานุเคราะห์ 31 จัดกิจกรรม  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้จากต้นลานต้นหมาก จำนวน 7 หลักสูตร
มร.ชม. ร่วมกับ รร.ราชประชานุเคราะห์ 31 จัดกิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้จากต้นลานต้นหมาก จำนวน 7 หลักสูตร                 
25 ธันวาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
BTC CMRU ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาด  เพิ่มศักยภาพการขายในยุคดิจิทัล
BTC CMRU ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาด เพิ่มศักยภาพการขายในยุคดิจิทัล

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th