มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 5 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

24 มีนาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม.  จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มุ่งเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มุ่งเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
22 มีนาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย “Endeavour Scholarships and Fellowships”
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย “Endeavour Scholarships and Fellowships”เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม...
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ CMRU Innovation StartUP Boot Camp  ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ – เฟ้นไอเดียธุรกิจ สู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ CMRU Innovation StartUP Boot Camp ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ – เฟ้นไอเดียธุรกิจ สู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
21 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. จัดงาน JOB FAIR 2018
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน JOB FAIR 2018 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย...
16 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ...
15 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม
นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "เติมรักให้อากาศ" ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่เมืองเชียงใหม่  
13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  จัดอบรม “โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 14”
ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรม “โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 14” 
10 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ละครเวทีนิเทศโชว์ ครั้งที่ 21 ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ละครเวทีนิเทศโชว์ ครั้งที่ 21 ม.ราชภัฏเชียงใหม่ "ตอน..คนสุดท้าย The Survivor " เมื่อวั...
7 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักหอสมุด มร.ชม. ให้บริการเชิงรุก จัดโครงการห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ ประจำปี 2561
สำนักหอสมุด มร.ชม. ให้บริการเชิงรุก จัดโครงการห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการห้องสมุดพบเพื่อนเรียนร...
3 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ทีมนักเต้น รั้วสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เยือนถิ่นนครนายก ร่วมกิจกรรม To Be Number One Teen  Dancercise camp 2018
ทีมนักเต้น รั้วสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทัวร์ จ.นครนายก ร่วมกิจกรรม To Be Number One Teen  Dancercise camp 2018 ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุด...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5773193 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558