มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 5 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

24 มิถุนายน 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ศูนย์ความเป็นเลิศ BRIC CMRU ลงพื้นที่วิจัยและจัดทำพิกัดสิ่งมีชีวิต
ศูนย์ความเป็นเลิศ BRIC CMRU ลงพื้นที่วิจัยและจัดทำพิกัดสิ่งมีชีวิต
2 มิถุนายน 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น (BRIC) มร.ชม.  ชี้แจงข้อสงสัยของประชาชน กรณีสาหร่ายสีเขียวในแม่น้ำปิง
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น (BRIC) มร.ชม.ชี้สาหร่ายสีเขียวในแม่น้ำปิงเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ แต่หากมีมากเกินไป อาจเกิดปัญหาทางระบบนิเวศน์
16 มีนาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ตระหนักถึงสุขอนามัยผู้บริโภค  จัดอบรม
มร.ชม. ตระหนักถึงสุขอนามัยผู้บริโภค จัดอบรม "หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร" แก่ผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัย เน้นสะอาด – ถูกสุขลักษณะ ตามกฎกระทรวง
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษาที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งและพิธีการรับ-ส่งหน้าที่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563
                    กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษาที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งและพิธีการรับ-ส่งหน้าที่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563                    ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษาที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งและพิธีการรับ-ส่งหน้าที่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 พร้อมด้วยคณะ...
4 มีนาคม 2563 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
คณะเกษตรฯ จัดการประกวดเรียงความหัวข้อวัยรุ่นกับแนวคิดในการแก้ปัญหาฝุ่นพิษจากการเกษตร ชิงเงินรางวันและเกียรติบัตร
คณะเกษตรฯ จัดการประกวดเรียงความหัวข้อวัยรุ่นกับแนวคิดในการแก้ปัญหาฝุ่นพิษจากการเกษตร ชิงเงินรางวันและเกียรติบัตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการประกวดเรียงความให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ อาชีวศึกษา(ปวช.) หรือ เทียบเท่า โดยให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรียงความในหัวข้อ "วัยรุ่นกับแนวคิดในการแก้ปัญหาฝุ่นพิษจากการเกษตร" ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รายละเอียดตามรูปด้านล่างส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการส่งประกวด(สำเนาบัตรประชาชน) ทางอีเมล์
24 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการและสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2562
                    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการและสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2562                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ลานอเนกกิจกรรม อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยม...
22 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมสัมมนา “จัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยง”
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมสัมมนา “จัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยง”                    ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนา “จัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยง” ซึ่งจัดโดย กองการพัสดุร่วมกับกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อ...
21 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะด้านวิชาการ สาธิตวิชาการ Open House ครั้งที่ 11
                    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะด้านวิชาการ สาธิตวิชาการ Open House ครั้งที่ 11                    ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด งานสาธิตวิชาการ Open House ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยเป็นกิจกรรมที่ เพื่อส่งเสริมทักษะวิชา...
21 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) จัดงานครบรอบ 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น
                    วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) จัดงานครบรอบ 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น                    วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงานครบรอบ 10 ปี การก่อตั้ง วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้ชื่องาน 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ทวารัฐ สูตะบ...
18 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดงานเปิดโลกภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GEO-INFO 2020 และ การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
                    ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดงานเปิดโลกภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GEO-INFO 2020 และ การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ                    ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเปิดโลกภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GEO-INFO 2020 และ การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ โดยมี(ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฏี รังสีชัชวาล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7725154 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558