มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 5 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชม.จัดอบรม การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนภายใต้คลินิกเทคโนโลยี
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชม.จัดอบรม การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนภายใต้คลินิกเทคโนโลยี
30 มกราคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มร.ชม. จัดอบรมพัฒนาและทดลองใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มร.ชม. จัดอบรมพัฒนาและทดลองใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์           เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อม...
16 มกราคม 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี ในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดให้มีการดำเนินการลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 สำหรับผู้มีสิทธิเลือกในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ...
8 มกราคม 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
adiCET มอบของขวัญให้เด็ก ๆ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบของขวัญให้เด็ก ๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม.  ร่วมจัดนิทรรศการโครงการวันของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. ร่วมจัดนิทรรศการโครงการวันของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรการศึกษาและอาชีพ  ณ โรงเรียนสันกำแพง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรการศึกษาและอาชีพ ณ โรงเรียนสันกำแพง อาจารย์จิน...
29 ธันวาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักหอสมุด มร.ชม. จัดกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ  เรื่อง“ขอไข่หรรษา ข้างในนั้นหนาจะเป็นอะไร”
สำนักหอสมุด มร.ชม. จัดกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง“ขอไข่หรรษา ข้างในนั้นหนาจะเป็นอะไร”   ผศ.ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม
3 ธันวาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาภูมิศาสตร์ มร.ชม. จัด workshop  หัวข้อการประยุกต์ UAV สำหรับงานด้านการเกษตรกรรม
ภาควิชาภูมิศาสตร์ มร.ชม. จัด workshop หัวข้อการประยุกต์ UAV สำหรับงานด้านการเกษตรกรรม
2 ธันวาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นิเทศศาสตร์ มร.ชม. ร่วมประกาศเจตนารมณ์  17 สถาบันสร้างองค์ความรู้และกลไกแก้ปัญหาข่าวปลอม
นิเทศศาสตร์ มร.ชม. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ 17 สถาบันสร้างองค์ความรู้และกลไกแก้ปัญหาข่าวปลอม
18 พฤศจิกายน 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับผู้แทนศูนย์การศึกษาทางไกล OPEN สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับผู้แทนศูนย์การศึกษาทางไกล OPEN (Beijing National Center for Open and Distance Education) สาธารณรัฐประชาชนจีน   เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวย...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466471 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558