มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 54 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

27 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นักศึกษาน้องใหม่และรุ่นพี่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. รวมใจบูมวิทยาลัยและร่วมกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์วันสุดท้าย (มีคลิป)
                    นักศึกษาน้องใหม่และรุ่นพี่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมใจกันบูมวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและร่วมกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์วันสุดท้าย โดยพร้อมเพียงกัน ณ สนามฟุตบอลวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี...
27 กรกฏาคม 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ทีมงาน Google Street View ลงพื้นที่ มร.ชม. ให้ความรู้ “การถ่ายภาพแผนที่แบบ 360 องศา”
ทีมงาน Google Street View ลงพื้นที่ มร.ชม. ให้ความรู้ “การถ่ายภาพแผนที่แบบ 360 องศา”                                                   >>> ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังค
26 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    นักศึกษาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ณ สนามฟุตบอลวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และน้องใหม่ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ สร้างความรัก ความสามัคคีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกคน ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักในสถาบันการศึกษาของตนเองที่เข้...
25 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การสัมภาษณ์นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
                    กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการสัมภาษณ์นักศึกษากองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 และหอประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
25 กรกฏาคม 2559 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ประกาศผลรางวัลการแข่งขันโครงการ
การแข่งขันตอบปัญหาทางทรัพย์สินทางปัญญา ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โครงการ "ตระหนักรู้ ตระหนักคิด สร้างจิตสำนึก ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์" ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 1. กรกฎาคม 2559 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวฐิติรัตน์ โป่อินทนะ และนางสาวเกชรินทร์ ธุพรรณ์ สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์รางวัลชมเชย นางสาวพรพิมล ขุนจินดา และนายกฤษนัย กาบทอง ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1000 บาท นายมานะ ใจแข็ง และนางสาวพรรณิษา ทองดี สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์รางวัลชนะเล...
23 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
กิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ประกวดดาว-เดือน คณะครุศาสตร์ SUPER TEACHERS MODEL 2016
                    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ประกวดดาว-เดือน คณะครุศาสตร์ SUPER TEACHERS MODEL 2016 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้
22 กรกฏาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
โรงเรียนสาธิต มร.ชม. ปลูกฝังนักเรียนเห็นความสำคัญพระพุทธศาสนา  จัดพิธีทำบุญสืบสานประเพณีเข้าพรรษา
โรงเรียนสาธิต มร.ชม. ปลูกฝังนักเรียนเห็นความสำคัญพระพุทธศาสนา
22 กรกฏาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
โรงเรียนสาธิต มร.ชม. จัดฟุตบอลสาธิตจูเนียร์คัพครั้งที่ 8  ส่งเสริมทักษะกีฬา – สร้างสุขภาพที่ดีแก่เยาวชน
โรงเรียนสาธิต มร.ชม. จัดฟุตบอลสาธิตจูเนียร์คัพครั้งที่ 8
22 กรกฏาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม.สืบสานประเพณีไทย ทำนุบำรุงพุทธศาสนา แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม.สืบสานประเพณีไทย ทำนุบำรุงพุทธศาสนา แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559          วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 น้อมถวาย ณ วัดผาอ่าง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 นำโดย อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ  ค...
16 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประกวดดาว-เดือน และดาวประดับฟ้า คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2559
            คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการประกวดดาว-เดือน และดาวประดับฟ้า คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2559 ณ โรงละครกาดเธียร์เตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฝ่ายกิจการนักศ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th