มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 54 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

18 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะครุศาสตร์ ประกวดดาวเดือน ภายใต้แนวคิด
            คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ประกวดดาวเดือน "SUPER TEACHERS MODEL 2015" ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิด ภายในงานมีการแสดงคอนเสริ์ตจากนักศึกษาภาควิชาดนตรีและศิ
18 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
  คณะมนุษย์ฯ ประกวดดาว-เดือน ประจำปี 2558
            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประกวดดาว-เดือน
17 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ มร.ชม. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการปรับสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ "สร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างบุ...
12 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
บุคลากร มร.ชม. รับมือไข้หวัดใหญ่ ร่วมฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558  ที่ผ่านมา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้อง
12 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 24
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรการเพาะเ
11 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มรภ.เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร ร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
         มรภ.เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร ร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 นำโดย ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปทุมรัศมิ์ นาคนิษฐา ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา และคุณกนกวรรณ พวงลังกา หะวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ​ หอประชุม มหาวิท...
9 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ภาควิชาภาษาตะวันตก มร.ชม. จัดอบรมสัทศาสตร์ปฏิบัติ
            ผศ.ดร.สิทธิชัย  สาเอี่ยม หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก เปิดเผยว่า ภาควิชาภาควิชาภาษาตะวันตก (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สัทศาสตร์ปฏิบัติ:การพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” ครั้งที่ 7 ให้กับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานด้านการออกเสียงพยัญชนะ เสียงสระและการ...
9 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดอบรมภาษาอังกฤษและอบรมโปรแกรม Tell Me More เสริมทักษะน้องใหม่กว่า 5,000 คน
            ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมภาษาอังกฤษ และอบรมโปรแกรม Tell Me More ให้แก่นักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวนกว่า 5,000 คน ในระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม 2558 โดยจัดให้นักศึกษาเข้าเรียนภาษาอังกฤษ วันละ 3 ชั่วโมง (เช้า-บ่าย ครั้งละ 1.30 ชั่วโมง) ซึ่งนักศึกษา นักศึกษาที่เข้าเรียนภาษาอังกฤษ ไม่น้อ...
9 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
วัฒนธรรมศึกษา โครงการสร้างความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษา
            หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่วิชาชีพและเป็นแนว ทางการ เรียน การสร้างสรรค์ และการทำงานต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จักรินรัฐ นิยมค้า หัวหน้าภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการสร้างความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษา หลัก...
9 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ครุศาสตร์ จัดโครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของคณะ อาจารย์ รุ่นพี่ และเพื่อนๆ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ประมวลภาพทั้งหมด >> Click

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7724895 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558