มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 56 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

25 มิถุนายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วิทยาลัยนานาชาติ จัดประชุมผู้ปกครอง เตรียมความพร้อมก้าวแรกรั้วมหาวิทยาลัยนักศึกษาใหม่รั้วดำเหลือง
  วิทยาลัยนานาชาติ จัดประชุมผู้ปกครองเตรียมความพร้อมก้าวแรกรั้วมหาวิทยาลัยนักศึก...
24 มิถุนายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ชมรม media  cmru มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ คนทันสื่อเพื่อน้องครั้งที่ 1
                                                    ชมรม media  cmru มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ คนทันสื่อเพื่อน้องครั้งที่ 1ชมรม media cmru มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ คนทำสื่อเพื่อน้อง ครั้งที่ 1    เพื่อถ่ายทอดความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้า...
23 มิถุนายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. เตรียมความพร้อมเฟรชชี่ 2559 นัดหมายพบอาจารย์ที่ปรึกษาแนะแนวทางการเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
มร.ชม. เตรียมความพร้อมเฟรชชี่ 2559 นัดหมายพบอาจารย์ที่ปรึกษาแนะแนวทางการเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิท...
10 มิถุนายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
พิธีทำบุญอาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
            สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานจุดธูปเทียนบู...
10 มิถุนายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โครงการจัดการความรู้ KM day ครั้งที่ 2 ตอน ”Show&Share บริการเชิงรุก ห้องสมุด” โดย สำนักหอสมุด มร.ชม.
            สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการจัดการความรู้ KM day ครั้งที่ 2 ตอน ”Show&Share บริการเชิงรุก ห้องสมุด” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตรา...
9 มิถุนายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักงานอธิการบดี มร.ชม. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร สนอ. รุ่นที่ 1
            ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง บุคลิกภาพและการให้บริการ ในโครงการพัฒนาบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ อาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่
4 มิถุนายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม. จัดการอบรมภาษาจีน นักศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ
            สำนักทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดการอบรมภาษาจีนให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องเรียน 513 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีอา...
4 มิถุนายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักงานอธิการบดี ประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ “พัฒนาบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี”
            คุณสุนี พนันตา ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยคุณคนึง กาบกันทะ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ในนามผู้แทนผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี กล่าวชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย กองกลาง ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ งานยานพาหนะงานอนามัยและสิ่
31 พฤษภาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การสอบคัดเลือกผู้สมัครศึกษาต่อ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (การสอบภาคปฏิบัติ)
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 ในส่วนของวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นการสอบภาคปฏิบัติ ของผู้เข้าศึกษาสายศิลปศาสตร์บัณฑิตและ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th