มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 55 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

15 กรกฏาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
                                                                                                                                     วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรมพื...
13 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ มร.ชม. นักศึกษาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2559
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และน้องใหม่ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ สร้างความรัก ความสามัคคีของนักศึกษามหาว
13 กรกฏาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา มร.ชม.  ดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาประจำปี 2559
คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา มร.ชม. ดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาประจำปี 2559           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาดำเนินการสัมภาษณ์ เพื่อค...
10 กรกฏาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วมส. ต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่สูง
วมส. ต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่สูง นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจัง...
9 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การอบรม “ทักษะการเป็นพิธีกรและการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้นฯ” โดย ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม.
5 กรกฏาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คหกรรมศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเมนูเพื่อสุขภาพดี  ส่งเสริมบุคลากร – นักศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าทางอาหารลดโรคภัยไข้เจ็บ
          คหกรรมศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเมนูเพื่อสุขภาพดีส่งเสริมบุคลากร – นักศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าทางอาหารลดโรคภัยไข้เจ็บ        &...
4 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มร.ชม. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ “เขียน SAR อย่างไร เขียนให้ถูก เขียนให้โดน”
            สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจัดเก็บเอกสารให้สอดรับกับ SAR ภายใต้หัวข้อ “เขียน SAR อย่างไร เขียนให้ถูก เขียนให้โดน” โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้
28 มิถุนายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
โรงเรียนสาธิต มร.ชม. จัดโครงการรักษ์ภาษาไทย “ยอดครูกลอน สุนทรภู่”
โรงเรียนสาธิต มร.ชม. จัดโครงการรักษ์ภาษาไทย “ยอดครูกลอน สุนทรภู่”          คณะครูกลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ "ยอดครูกลอนสุนทรภู่" โดยได้รับเกียรติจาก อ.กิตตินันท์ หอมฟุ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมที่เน้นใ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th