มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 53 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

11 ธันวาคม 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ตัวแทนนักศึกษา มร.ชม. ร่วมโครงการ “เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน” YOUTH 2020
         กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาภาคพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน” YOUTH 2020 เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาจิตสำนึกและบทบาทของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับองค์กรภาคี 13  องค์กร ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์เชียงใ...
2 ธันวาคม 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
งานสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย “โพสต์โคโลเนียล มุมมองและพลวัตทางวรรณกรรม” โดยนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม.
            เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 นักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงานสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย “โพสต์โคโลเนียล มุมมองและพลวัตทางวรรณกรรม” ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์กฤษณา สมบัติ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานให้พิธีเปิดงา...
30 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ทีมฟุตบอลรั้วดำ-เหลือง คว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วย ข. เชียงใหม่ เอาฤกษ์เอาชัยก่อนลุยกันเกราเกมส์
            ทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอล ถ้วย ข. จังหวัดเชียงใหม่ หลังเอาชนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 - 0 ประตู โดยได้ประตูจาก นายศิวกรณ์ รอดภัย ยิงคนเดียว 2 ลูก ในนาทีที่ 60 และ 75 พานักเตะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าแชมป์สำเร็จ ท่ามกลางกองเชียร์และผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ภายหลังทำผลงานดีต่อเนื่อง หลั...
30 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ยินดี นร.สาธิตฯ คว้ารางวัลเกียรติคุณดีเด่น ประกวดวาดภาพระบายสีถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชาดโยดม ชวดเปีย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ในโอกาสเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี Horse อะวอร์ด ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ" ได้รับรางวัลเกียรติคุณดีเด่น ระดับอนุบาลและประถมศึกษาต้อนต้น และเข้าร่วมพิธีรับรางวัลพระรา...
26 พฤศจิกายน 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นิเทศศาสตร์ มร.ชม. จัดสัมมนา“สร้างสื่อ อย่างมืออาชีพ” พลิกมิติงานเขียนโลดแล่นบนสื่อออนไลน์
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา“สร้างสื่อ อย่างมืออาชีพ” ซึ่งจัดขี้นโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวารสารสนเทศ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยได้ร...
25 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โครงการ “Paint for kids. ถุงนี้เพื่อน้อง” โดยนักศึกษาแขนงวิชาการโฆษณา ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.
            เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาแขนงวิชาการโฆษณา ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ “Paint for kids. ถุงนี้เพื่อน้อง” ที่นำโดยอาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรสา  สอนศรี หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ แ...
22 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นศ.ภาคปกติ-พิเศษ จัดสัมมนารัฐประศาสนศาสตร์
            นักศึกษาภาควิชารัฐประศาสตร์ ภาคปกติและภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสัมมนาทางรัฐประ...
21 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นศ.ป.โท ภาษาไทย จัดสัมมนา การเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ในชนชาติล้านนา
            นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการด้านภาษาและวัฒธรรมไทย เรื่อง "วรรณกรรมพื้นบ้าน : การเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ในชนชาติล้านนา" โดยในภาคเช้า มีการบรรยายเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ในชนชาติล้านนา" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ
19 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการแข่งขันการประกวดร้องเพลง “ลูกทุ่งไทย ต้านภัยยาเสพติด”
            เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการแข่งขันการประกวดร้องเพลง “ลูกทุ่งไทย ต้านภัยยาเสพติด” ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นโดยสโมสรน...
12 พฤศจิกายน 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมสืบสานศิลปะการแสดงไทย จัดการแสดง “วิพิธทัศนาเลิศล้ำวัฒนธรรมคู่ชาติไทยประจำปี 2558”
  เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558  ผศ.รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน วิพิธทัศนาเลิศล้ำวัฒนธรรมคู่ชาติไทย ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย แ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567442 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558