มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 57 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

30 พฤษภาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. สอบคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. สอบคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
30 พฤษภาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครศึกษาต่อ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2559
มร.ชม. ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครศึกษาต่อ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2559           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  (รอบร...
17 พฤษภาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะครุศาสตร์ มร.ชม. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
            คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2559 เพื่อเตรียมความพร้อม ความรู้ ประสบการณ์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา ก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานการณ์จริงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีนี้ได้จัดส่งนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่างๆ รวม 236 โรงเรียน จำนวน 20 สาขาวิชาเอก มีนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติทั้งสิ้น 830 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตรา...
16 พฤษภาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. เตรียมพร้อมส่งทัพนักกีฬา 140 ชีวิต ร่วมกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 7 “ต้นเจ้าพระยาเกมส์”
มร.ชม. เตรียมพร้อมส่งทัพนักกีฬา 140 ชีวิตร่วมกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 7 “ต้นเจ้าพระยาเกมส์”                      เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นางธัญวรรณ์  ศรีเดชะกุล นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชี้แจงข้อมูลการเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลั...
12 พฤษภาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โรงเรียนสาธิต มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้” KM
            เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้” KM ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องปารีส โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาว...
11 พฤษภาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โครงการ Beautiful Body โยคะเพื่อสุขภาพ โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
            เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ Beautiful Body ณ ห้องมินิสตูดิโอ ชั้น 4 อาคารสำนักดิจิตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายในงานได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตร์จารย์สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิกรบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และครูสอนโยคะ ครูพิมพ์มาดา ภัคทีปิกา ที่ให้เกียรติมาร่วมสอนการทำโยคะท่าต่างๆโดยถูกวิธี การจัดโครงการ Beautiful Body
3 พฤษภาคม 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
สโมสรบุคลากร ประชุมเตรียมการร่วมการแข่งขันกีฬา
             นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จะได้จัดการแข่งขันกีฬา เจ้าหน้าที่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 7 “ต้นเจ้าพระยาเกมส์” ในวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมให้บุคลากรได้พั
2 พฤษภาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
งานปัจฉิมนิเทศและงานเลี้ยงขันโตก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
            เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ พร้อมได้กล่าวให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ ที่สำเร็จการศึกษาพร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษจากจัดหางา...
1 พฤษภาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
            เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงานเนื่องในวาระพิเศษครบรอบ 30 ปี ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีผศ.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “30 ปี คิดถึงนิเทศศาสตร์” พร้อมด้วยคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของภาควิชานิเทศศาสตร์เข้าร่วมงานในคร...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th