มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 57 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะมนุษย์ฯ บูรณาการพิพิธทัศนาด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์สู่ประชาคมอาเซียน (มีคลิป)
            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการพิพิธทัศนาด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์สู่ประชาคมอาเซี
7 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
กองกลาง มร.ชม. ประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและติดตามการบริหารความเสี่ยง
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มร.ชม. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและติดตามการบริหารความเสี่ยง 
6 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ภาควิชาดนตรีฯ จัดพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปีการศึกษา 2558
            ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปีการศึกษา 2558
4 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
วมส. เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการล้านกล้ามหามงคล ครั้งที่ 2
            วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินหน้าปลูกป่าในโครงการ “ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ร่วมกับ กำลังพลกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกันจัดขึ้น โดยพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการโดย วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ...
29 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
วมส. MOUร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนงาน TO BE NUMBER ONE จ.แม่ฮ่องสอน
            อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนงาน TO BE NUMBER ONE บรรยากาศภายในงานมีการจัดปร...
29 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นศ. คหกรรมศาสตร์ สร้างชื่อ คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมราชินีนาถ แกะสลักผัก-ผลไม้
                    นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ แขนง ศิลปประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศรางวัลยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการแข่งขันแกะสลักผัก-ผลไม้ผสานงานใบตองและดอกไม้สด ในหัวข้อ "ท่องเที่ยววิถีไทย ก้องใกลทั่วโลก" ในงานการประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 17 ซึ่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ของเรา ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้ชื่อผลงาน "อิ่มบุญ อุ่นใจ ...
29 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะครุศาสตร์ สืบสานประเพณี นำคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา 2558
            คณะครุศาสตร์ สืบสานประเพณี ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดกู่เต้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมถวายเทียนจำนวนมาก เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ประมวลภาพจากคณะครุศาสตร์ >> Click
27 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นิเทศศาสตร์ จัดค่ายวารสารสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 จุดประกายภาพถ่ายต่อยอดสู่รายได้
            ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดค่ายวารสารสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ "Stock Photo Camp เมื่อภาพ ไม่ใช่แค่ภาพ" ทั้งนี้ได้รับเกียรติตาก คุณณรงค์ฤทธิ์ ด่านตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายภาพถ่ายบนเว็บไซต์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมจุดประกายให้ผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพ นำผลงานต่อยอดสู่รายได้ต่อไป จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 - 27 กรฏาคม 2558 ณ โบทานิค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่
27 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
วจก. จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมตลาดนัดธงฟ้าราคาประหยัด
        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานให้พิธีเปิด และร่วมรับฟังรายการสรุปโครงการธุรกิจจำลอง การแข่งขันฟุตบอลสนามหญ้าเทียม "Football Charity Administration CMRU 2015" จากนั้นในเวลาต่อมา ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมโครงการ ตลาดนัดสินค้าราคาประ...
26 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ครุศาสตร์ นำน้องใหม่ ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการล้านกล้ามหามงคลฯ
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ "ล้านกล้ามหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์จิตอาสา โดยมีนักศึกษาน้องใหม่ของคณะฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 1,000 คน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ขอบคุณภาพจาก 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567464 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558