มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 60 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ด้านวิชาการ การใช้ชีวิตในอุดมศึกษา คุณธรรม จริยธรรม ภัยจากสารเสพติด โรคเอดส์และรักษาสิ่งแวดล้อม) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กาญจนาทองบุญนาค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประพัรคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทค...
5 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
วจก. จัดใหญ่ ค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่ พร้อมเชิญผู้ปกครองรับฟังการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
               คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ โดยมีการจัดกิจกรรม 5 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ "เรียนรู้เรียนคิด เรียนที่คณะวิทยาการจัดการ" , กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ "เรียนรู้คู่บุคลิกภาพดี เรียนที่คณะวิทยาการจัดการ" ,  กิจกรรมจิตอาสาในชุมชนแม...
5 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
วิทยาลัยนานาชาติ เปิดค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม 2558
          วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี่ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้กำลังใจ สำหรับโครงการค่ายฯ ของวิทยาลัยนานาชาติ จัดขึ้นในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558 ณ หอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ โดยมีการบรรยายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา โดย พระมหาเอนก กองเขียว หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดลำพูน วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำ...
5 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. นำน้องใหม่ปลูกต้นราชพฤกษ์ 8,000 ต้น ภายในศูนย์แม่ริม
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำน้องใหม่ จำนวนกว่า 900 คน ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 8,000 ต้น ในโครงการ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้กำลังใจกับ คณะแรกของมหาวิทยาลัยฯ ที่ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตามความร่วมมือของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ณ บริเวณถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้แ...
3 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นศ.ศิลปกรรม โชว์ไอเดียสุดล้ำ คว้ารางวัลดีเด่น ประกวดภาพถ่าย Honda Scoopy i Love You
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ดีเด่น ในการประกวด โครงการประกวดภาพถ่ายนิยมพานิช Honda Scoopy i Love You ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท จัดโดย บ.นิยมพาณิชย์ จำกัด จ.เชียงใหม่ นักศึกษาที่คว้ารางวัลครั้งนี้ ได้แก่ นายวินิจ ใจ๋มา , นายสุรพงษ์ กันธะวิลา , นาธีรพงศ์ ปันธิวรรณา และนางสาวสุวีรา ศรีกฤษณพล โดยมี อาจารย์เอกพงศ์ สุริยงค์ หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรมและ คณะมนุษยศาสต...
3 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นักศึกษา มร.ชม. คว้ารางวัลการประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ระดับจังหวัด) ประเภทที่ ๒ ระดับอุดมศึกษา ฯ ... ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในการสัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ FM 88.50 MHz และทาง CMRU TV ในเร็วๆ นี้
[ประมวลภาพ] งานกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร เวียงละกอนเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งานกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เวียงละกอนเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม http://www.gallery.cmru.ac.th/view_album.php?set_albumName=album658
[ประมวลภาพ] พิธีพุทธาภิเษกฯ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมหาโคตมมหามุณีศรีราชภัฏเชียงใหม่และพิธีมหาเทวาภิเษกองค์พระพิฆเนศวร เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  รูปเพิ่มเติม http://www.gallery.cmru.ac.th/view_photo.php?set_albumName=album651&id=IMG_0096_resize
พิธีมอบมอบรางวัลผู้ใช้โปรแกรม Tell Me More Online ดีเด่น
เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์ภาษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีมอบรางวัลสำหรับนักศึกษาที่มีผลการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online ดีที่สุดในโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2557 ที่ผ่านมาโดยมี ผศ. ดร. ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นประธานมอบของรางวัล ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันล้านนาศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้น 36 รางวัล โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวสาวิตรี สุกันทา จากคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8568717 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558