มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 59 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ภูมิศาสตร์ มร.ชม. บรรยายพิเศษครบรอบ 10 ปี เล่าประสบการณ์ตรงกับการเดินทางผจญภัยสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์
            เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ “10 ปี ภูมิสารสนเทศ” เรื่อง MOUNT EVEREST ประสบการณ์ตรงกับการเดินทางผจญภัย สู่ยอดเขาเอเวอเรสต์อันหนาวเหน็บที่สูงที่สุดในโลก โดยได้รับเกียรติจากผศ.รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง แนวเทือ...
7 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เยี่ยมเยือน ม.ราชภัฏเชียงใหม่
            เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่าน ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับ Ms.Joelle Uzarski Director, Regional English Language Office พร้อมด้วย Ms.Tara Barancil และคุณกนกพร กอสซ์ลิน จากสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ในการมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาทางด้านภาษา
1 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นศ.ภาคพิเศษ มร.ชม. ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา
            คณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจ...
30 กันยายน 2558 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
การสอบ Placement Test สำหรับนักศึกษาคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
การสอบ Placement Test โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน สำหรับนักศึกษา รหัส 56 57 58 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
30 กันยายน 2558 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
การสอบ Placement Test  สำหรับอาจารย์ บุคลากร
การสอบ Placement Test โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน สำหรับอาจารย์ บุคลากร ระหว่างวันที่ 28 กันยายน-2 ตุลาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
24 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดพิธีไหว้ครูช่าง เสริมสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจนักศึกษา
            ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
23 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
กพศ. นำนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเดิน-ปั่น เพื่อแม่ข่า
            กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ร่วมกิจกรรมเดิน-ปั่น เพื่อแม่ข่า ซึ่ง คณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน จัดขึ้นเพื่อร่วมรณรงค์ปลุกจิตสำนึก คนในชุมชนโดยรอบน้ำแม่ข่า ได้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอันมีค่า ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม...
9 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. อบรมเชิงปฏิบัติการ E-Thesis
            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์
5 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม.ร่วมแนะแนวทางการศึกษา งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 จังหวัดเชียงราย
          คุณเสาร์คำ เมืองแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และวิทยาลัยนานาชาติ มห...
5 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
adiCET มร.ชม. ร่วมกับ GISTDA เปิดศูนย์การเรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชน (มีคลิป)
                เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มห...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th