ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 5 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

27 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ชมรมจิตอาสา มร.ชม. จัดพิธีทำบุญตักบาตร  ปลูกฝังคนรุ่นใหม่น้อมนำหลักคำสอนพระพุทธศาสนาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
  ชมรมจิตอาสา มร.ชม. จัดพิธีทำบุญตักบาตร ปลูกฝังคนรุ่นใหม่น้อมนำหลักคำสอนพระพุทธศาสนาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
26 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
กรีฑาสาว และดาบไทยคู่ผสม ม.ราชภัฏเชียงใหม่สร้างชื่อ ชิวทอง “สุรนารีเกมส์”
กรีฑาสาว และดาบไทยคู่ผสม ม.ราชภัฏเชียงใหม่สร้างชื่อ ชิวทอง  “สุรนารีเกมส์”                ---> หลังเกมส์การแข่งขันกีฬาปัญญาชน “สุรนารีเกมส์” ครั้งที่ 44 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เริ่มต้น  และดำเนินไปอย่างเข้มข้น นักกีฬารั้วดำ – เหลือง แต่ละชนิดกีฬา รวมถึงผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีมต่างขะมั...
25 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การแข่งขันกีฬาประเพณีครุศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 7
                    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีครุศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 7                    รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีครุศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ โดมกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่ง มีการแข่งขันทั้งหมด 3 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตซอลชาย , วอลเลย์บอ...
25 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน ครั้งที่ 2
                    คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน ครั้งที่ 2                    ผศ.รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย 7 คน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นเพื่อ...
24 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ทัพนักกีฬา รั้วดำ - เหลือง เดินหน้าคว้าเหรียญ สุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44
ทัพนักกีฬา รั้วดำ - เหลือง เดินหน้าคว้าเหรียญ สุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44---> นักกีฬา รั้วดำ – เหลือง เดินหน้าลุยศึก มหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “สุรนารีเกมส์” ครั้งที่ 44 คว้าเหรียญรางวัลอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นที่ นายรัชชานนท์ ปัญญาวงค์ และนายอรรถวิทย์ ญาติวงค์ สองนักทอยแก่น ลงแข่งขันเปตองชายคู่ เอาชนะคู่แข่ง คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จ ท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนระอุของเมืองโคราช เป็นเหรียญที่ 3 ที่ทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...
24 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. จัดกิจกรรม Unblockyou สู่ความซ่า
                    นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “Unblockyou สู่ความซ่า”                    อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Unblockyou สู่ความซ่า” ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 จัดโดยนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. ที่ได้รับความร่วมมือจากบริษัท นัติ...
24 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ มร.ชม. คว้ารองชนะเลิศ อันดับ 2 แข่งขันตอบปัญหา
นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ มร.ชม. คว้ารองชนะเลิศ อันดับ 2 แข่งขันตอบปัญหา                         ---> นักศึกษาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์เครือข่ายราชภัฏ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ---> เมื่อวันที่ 21 – 22 ก...
23 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การนับผลการลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
                    กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทำการนับผลการลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560                    ที่ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม.และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ทำการนับผลการลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุก...
23 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ชิงชัยกีฬาราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ สัปดาห์ที่ 3 คึกคัก สนุกสนาน สร้างสุขภาวะกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
ชิงชัยกีฬาราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ สัปดาห์ที่ 3 คึกคัก สนุกสนาน สร้างสุขภาวะกายที่แข็งแรงสมบูรณ์                                            ---> คณาจารย์ บุคลากร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ทุ่มสุดตัว ชิงชัยกีฬาราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2560 สัปดาห์ที่ 3เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ตัวแทนคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากแต่ละสี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในโครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปี 2560 โดยผลการแข่งขันมีดังนี้
23 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม. จัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560                    เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งน...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4265904 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558