มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 122 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1 ธันวาคม 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มร.ชม. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสอบ “ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก” ประจำปี 2558
            เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการสอบ “ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก” ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้...
30 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มร.ชม. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
            เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประ...
27 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มร.ชม. ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการกีฬา “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 10
            เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้เชื่อมความสัมพันธ์อันดี ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาวะจิตที่ดี สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสภ...
26 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มร.ชม. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง “ธรรมาภิบาล” หัวใจของการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย และการประชุมสามัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2558
            เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง “ธรรมาภิบาล” หัวใจของการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย และการประชุมสามัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโดยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย การสัมม...
24 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. อบรมสัมมนาเรื่อง จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี
            กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 - 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
24 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ต้อนรับคณะผู้แทนสถานเอกอัคราชทูตแดนมังกร
            เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับต้อนรับคณะผู้แทนสถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ฝ่ายการศึกษา นำโดย Mr. MA Chao เลขานุการฝ่ายการศึกษา คนที่ 3 พร้อมคณะ ในโอกาศเดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย พร้อมเยี่ยมชมการจัดการศึกษ...
21 พฤศจิกายน 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมกับ กก.ตชด.33 และ สทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  พร้อมคณะอาจารย์ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พ.ต.ต.มังกร  มันทะนา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถ...
21 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมานาเชิงปฏิบัติการเพื่อ “ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี
            เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมานาเชิงปฏิบัติการเพื่อ “ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2557 - 2561) ประจำปี 2559” ณ ห้องประชุม คอนเวนชั่นฮอลล์ อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ภายในการประชุมได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” โดยวิทย...
20 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี นำทีมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
            เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เขต 3 จ.เชียงใหม่
18 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมรับฟังการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
            เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการ

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567467 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558