มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 122 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

11 สิงหาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วมส. จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559
                                                                                                                                                 วมส. จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...
11 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม. จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น - ลูกกตัญญู ประจำปี 2559
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น - ลูกกตัญญู ประจำปี 2559                  ...
11 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม
                    การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม 7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม “7 ทศวรรษกษัตราทรง...
11 สิงหาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษานักศึกษารั้วดำ – เหลือง  โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559
มร.ชม. ปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษานักศึกษารั้วดำ – เหลืองโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาล...
10 สิงหาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดพิธีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศปีการศึกษา 2559
 มร.ชม. จัดพิธีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศปีการศึกษา 2559รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศในพิธีป...
8 สิงหาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหาร มร.ชม. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชานิติศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี
                                                                                                                   ผู้บริหาร มร.ชม. นำคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชานิติศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี          ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาร่วมพิธีบำเพ็ญกุ...
5 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
กองบริหารงานบุคคล มร.ชม. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคคลสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
                    กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคคลสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหารและนักศึกษา มร.ชม. ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชน ออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ (Big day) จังหวัดเชียงใหม่
                    ผู้บริหารและนักศึกษา มร.ชม. ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชน ออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ (Big day) จังหวัดเชียงใหม่                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
3 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักหอสมุด มร.ชม. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการงานห้องสมุด”
                    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการงานห้องสมุด”                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์  ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงป...
2 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม. จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ปีการศึกษา 2559
                        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ปีการศึกษา 2559                        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกั...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th