มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 124 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558
            สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภามมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ...
5 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดพิธีกินอ้อผญา สืบสานประเพณีล้านนา
                เมื่อวันที่ 5พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีกินอ้อผญา สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธี โดยมีการขับซอพื้นเมืองเทิดทูนพระคุณครู เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้านนา กลุ่มศิลปินเยาวชนคนปี่ซอ และการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรร...
1 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดประชุมกิจกรรมวัฒนธรรมสู่อาเซียนสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว
            เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3 ตุลาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างลานพระพิฆเนศวร 90 ปี
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวรและวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างลานพระพิฆเนศวร ซึ่งจะประดิษฐานองค์พระพิฆเนศวร เฉลิมฉลอง 90 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ เป็นผู้ดำเนินการพิธี...
2 ตุลาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
            เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ร่วมให้...
30 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ประชุมอาจารย์ต้นแบบในการฝึกซ้อมบัณฑิตรุ่นที่ 39
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมอาจารย์ต้นแบบในการฝึกซ้อมบัณฑิตรุ่นที่ 39 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
30 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
องค์การนักศึกษา มร.ชม. จัดกิจกรรมใหญ่ รับเปิดโลกกิจกรรม 2558 (มีคลิป)
            เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” ประจำปี 2558 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านความคิดความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานเป็นหมู่คณะ ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการผลงานของชมรม การจำหน่าย สินค้าและอาหารมากมาย จากชมรมนักศึกษา กว่า 40 ชมรม และยังได้จัดกิจกรรมบันเทิงเริงรำวงย้อนยุคเพื่อจัดหารายได้สมทบทุน...
24 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำบุญสืบชะตา ประจำปี 2558
                เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ศาลาร่มโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญสืบชะตาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร...
24 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาม.ราชภัฏภาคเหนือ พิงคนครเกมส์
            เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 "พิงคนครเกมส์" โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนักวิชาการกีฬา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม...
22 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. มอบครุภัณฑ์การศึกษา แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน
            เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ ห้องรับรอง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีม...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567444 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558