มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 124 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

23 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สาขาวิชาญี่ปุ่น มร.ชม. จัดนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่
                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 19 และให้การกล่าวต้อนรับท่านกงสุลซินยา  อาโอกิ Shinya  Aoki : Consulate - General of Japan in Chiang Mai, Thailand ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ...
22 กรกฏาคม 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัด Workshop “KM กับการพัฒนาองค์กร”
                            สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัด Workshop "KM กับการพัฒนาองค์กร”         ...
22 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด
                    กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับ ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ เจ้าของบริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด พร้อมค...
22 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปวงชนชาวไทย”
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปวงชนชาวไทย” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีแล...
16 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
            คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 จากคณะวิทยาการจัดการ ศูนย์แม่สา น้อมถวาย ณ วัดแม่สา(หลวง) และ วัดดาราภิมุข(บ่อปุ๊) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นำโดย ผศ.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฝ่ายวิชาการ และผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
15 กรกฏาคม 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดพิธีหล่อเทียน เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดพิธีหล่อเทียน เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา         รศ.น.สพ.ศุภชัย  ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีหล่อเทียน เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ...
14 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม. เปิดบ้านต้อนรับ คณะศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา มร.พส.
            กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...
13 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
พิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เทิดไท้
            สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เทิดไท้ "ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคล และอันเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ได้มีพิธีแห่จากมหาว
13 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม. จัดการอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษา
            กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาทุกคณะ วิทยาลัย โดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิท...
13 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การวิพากษ์แผนปฏิบัติงาน และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ “แนวปฏิบัติการบริการนักศึกษาที่ดี”
            ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการวิพากษ์แผนปฏิบัติงาน และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติการบริการนักศึกษาที่ดี” ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงา...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th