มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 125 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

11 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
พิธีอัญเชิญองค์พระพิฆเนศวร รุ่น 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญองค์พระพิฆเนศวร รุ่น 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว จากลานพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาประดิษฐาน ณ ลานพระพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...
11 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหาร มร.ชม.ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวัน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559
            คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559            นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ สถาบันการศึกษ...
10 กรกฏาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช”  ถ่ายทอดความรู้ขยายพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์
มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช”ถ่ายทอดความรู้ขยายพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์          รศ.ดร.ประพันธ์  ...
10 กรกฏาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. เปิดศูนย์สะเต็มศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มุ่งฝึกทักษะพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
มร.ชม. เปิดศูนย์สะเต็มศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มุ่งฝึกทักษะพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์          รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษามหาวิท...
6 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2559
            สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ในระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบข้อที่ 1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน...
6 กรกฏาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดโครงการ“OFFICE SYNDROME” รู้ทัน ป้องกันได้
 มร.ชม. จัดโครงการ“OFFICE SYNDROME” รู้ทัน ป้องกันได้รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย...
5 กรกฏาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ต้อนรับ ราชภัฏพระนคร    เยือนรั้วดำเหลืองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
มร.ชม. ต้อนรับ ราชภัฏพระนคร   เยือนรั้วดำเหลืองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิช...
4 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
บิ๊ก The Star 12 เดินทางเข้าขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มร.ชม. ในการร่วมเป็นกำลังใจและให้การสนับสนุนการประกวด The Star 12
            บิ๊ก กฤษฎา จันทร์ดี หรือ บิ๊ก The Star 12 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางเข้าพบท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขอบคุณที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเช...
4 กรกฏาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ต้อนรับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลทั่วประเทศ  ร่วมอบรมหลักสูตร FAT Futsal Coaching Course Level 1
มร.ชม. ต้อนรับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลทั่วประเทศ ร่วมอบรมหลักสูตร FAT Futsal Coaching Course Level 1
2 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและศักยภาพในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรม...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th