มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 125 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

22 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี ต้อนรับศิลปินแห่งชาติ พร้อมเปิดโครงการ
            ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จัดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ "กวีปากกาทอง" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อจูงใจและส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และสืบสานการประพันธ์บทร้อยกรองให้ดำรงคงอยู่สืบไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการลบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธา...
21 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รั้วดำ-เหลือง เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ (มีคลิป)
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ “เรือชนะคลื่น ๒๕๕๘” พร้อมเปิดนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยในปี ๒๕๕๘ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีคณาจารย์และบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน ๕ ท่านได้แก่ ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัย...
18 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เครือข่ายมหาวิทยาลัยสะเต็มศึกษา
            รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายสะเต็มศึกษา เพื่อ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร
18 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล จัดการประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ ระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นอกจากนี้ คณบดีและผู้แทนคณบดี ทั้ง 5 คณะ 1 วิทยาลัย ได้ร่วมบรรยายนำเสนอ ข้อมูลคณะและหลักสูตรที่เปิดส...
17 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี มร.ชม. สัมภาษณ์ CITC จัดทำสื่อวิดีทัศน์ชุมชนต้นแบบแห่งเมืองสีเขียว
            เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
12 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.สุกัญญา ให้เกียรติเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ (มีคลิป)
        เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ ณ โรงพลศึกษา 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฯ ซึ่งการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ให้แสดงความสามารถในด้านกีฬาแต่ละชนิด ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ พร้อมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงจากยาเสพติด และเป็นก...
11 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ รศ.น.สพ.ศุภชัย นำทีมวิจัย บริการวิชาการและวิชาชีพ ของชุมชนอำเภอแม่ริม
            รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำทีมคณาจารย์ พร้อมด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความต้องการด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ของชุมชนอำเภอแม่ริม โดยมีนาย ภาษเดช หง...
10 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี มร.ชม. แสดงความยินดี คณะนักวิจัยในพัฒนานวัตกรรมเซรามิกเนื้อหินโปร่งแสงครั้งแรกของโลก
             รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ทีมงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาจารย์อรทัย คำสร้อย อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา นางสาวรัตนา พรมอินทร์ และ นางสาว...
2 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.สุกัญญา ให้เกียรติเปิดการแข่งขันเทควันโด CMRU OPEN ครั้งที่ 3
            ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเทควันโด CMRU OPEN ครั้งที่ 3 ซึ่งมีทีมเทควันโดจากทั่วประเทศ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันร่วม 1,000 คน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ โรงยิมเนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ.เมืองจ.เชียงใหม่..................................................................
30 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.สุกัญญา ร่วมเป็นเกียรติในงาน
            คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน "เปิดโลกกิจกรรม" ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดโลกกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาภาคพิเศษ รหัส 57 และ 58 เข้าร่วมกิจกรรม และเลือกชมรมต่างๆ จำนวน4 ชมรม ได้แก่ ชมรมจิตอาสานักศึกษาภาคพิเศษ , ชมรม รปศ.จิตอาสา ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567415 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558