มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 126 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

29 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชม. จัด KM การบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
            สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัยและการ
28 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.สุกัญญา ร่วมยินดีนักศึกษารางวัลเกียรติบัตรนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557
            ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี พร้อมด้วย คุณสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภิรัฐพงค์ จอมศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกให้รับเกียรติบัตรนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทชมเชย ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
26 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ต้อนรับคณะ Honghe University ปรึกษาหารือความร่วมมือทางการศึกษา
            เมื่อที่ 26 สิงหาคม 2558 ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารจาก วิทยาลัยนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิเทศสัมพั...
25 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ใช้เงินรายได้มากกว่า 90 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนทุนศึกษาต่อแก่คณาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ใช้เงินรายได้มากกว่า 90 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนทุนศึกษาต่อแก่คณาจารย์และบุคลากร            อาจารย์ถนัด  บุญชัย  รองอธิการบดี เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งมี 
25 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดประชุมบุคลากร สายสนับสนุน รับปีการศึกษาใหม่
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผ
25 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.สุกัญญา ประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา 4 สถาบัน จ.เชียงใหม่
            ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุด
24 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ส่งเสริมการออม รร.สาธิต มร.ชม. เปิดธนาคารโรงเรียน ร่วมกับ ธนาคารออมสิน
            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน สาขาช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการธนาคารโรงเรียน ระหว่าง ธนาคารออมสินภาค 8 โดย คุณเทอดศักดิ์  บุญมาประเสริฐ  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตเชียงใหม่ 1 พร้อมด้วย คุณวาสนา  อภิชัยรัตน์พิมาณ กับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภ...
23 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สำนักมาตรฐานฯ มร.ชม. จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
            รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งจัดขึ้...
22 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือ นศ.เรียนดี-ประพฤติดี ปีการศึกษา 2558
            กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้กับนักศึกษาทุกคณะ วิทยาลั...
22 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาฯ เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การประชุมในครั้งนี้มีวาระพิจารณา (ร่าง) ประกาศ เรื...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567473 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558