มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

13 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ชมรมวีอาร์วอเลินเทียร์ มร.ชม. จัดโครงการปลูกลานปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ชมรมวีอาร์วอเลินเทียร์ มร.ชม. จัดโครงการปลูกลานปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าส...
7 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ART SHOW 2017 โดย ภาควิชาศิลปกรรมร่วมกับภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง
                    กิจกรรม ART SHOW 2017 โดย ภาควิชาศิลปกรรมร่วมกับภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง                    ภาควิชาศิลปกรรมร่วมกับภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดงกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ART SHOW 2017 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยเป็นการจัดกิจกรรมที่ทางภาควิชาศิลปกรรมร่วมกับภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ซึ่งมีวัตถุ...
7 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักทะเบียนและประมวลผล จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการจัดข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย
                    สำนักทะเบียนและประมวลผล จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการจัดข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย                    สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการจัดข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจา...
5 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการมหกรรม คืนความรู้สู่ชุมชน เพื่อแสดงผลงานด้านต่างๆจากโครงการผลิตและพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
                    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการมหกรรม คืนความรู้สู่ชุมชน เพื่อแสดงผลงานด้านต่างๆจากโครงการผลิตและพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน                    รศ. ว่าที่ รต.สกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการมหกรรม คืนความรู้สู่ชุมชน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยนิทรรศก...
3 สิงหาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ร่วมจัดการบรรยายพิเศษทางพระพุทธศาสนา  เรื่อง “หลงทางในยุคแห่งเสรีภาพข่าวสาร” (Lost in a Fragmented Age)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ร่วมจัดการบรรยายพิเศษทางพระพุทธศาสนา เรื่อง “หลงทางในยุคแห่งเสรีภาพข่าวสาร” (Lost in a Fragmented Age)
30 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
ชมรมจิตอาสานักศึกษาภาคพิเศษ มร.ชม. จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ชมรมจิตอาสานักศึกษาภาคพิเศษ มร.ชม. จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
22 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณะครุศาสตร์ มร.ชม. จัดโครงการ “ป.บัณฑิต จิตอาสา 999 ดารารัตน์ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9”
คณะครุศาสตร์ มร.ชม. จัดโครงการ “ป.บัณฑิต จิตอาสา 999 ดารารัตน์ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9”        อ.ดร.วชิรา เครือคำอ้าย รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั...
21 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดประชุมเสวนาเรื่อง การผลิตสินค้าการเกษตร เพื่อเข้าสู่ตลาดการค้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดประชุมเสวนาเรื่อง การผลิตสินค้าการเกษตร เพื่อเข้าสู่ตลาดการค้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
18 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
ภาพบรรยากาศภายในงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “โคลงนิราศหริภุญชัย”
ภาพบรรยากาศภายในงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “โคลงนิราศหริภุญชัย” ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู...
7 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ร่วมตักบาตรฟังธรรมเพื่อสิริมงคล ประจำปีการศึกษา 2560
บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมตักบาตรฟังธรรมเพื่อสิริมงคล ประจำปีการศึกษา 2560

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5583382 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558