มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

29 เมษายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเขียนแฟ้มสะสมงานเสริมประสบการณ์สร้างโอกาสในการทำงาน  แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กว่า 500 ชีวิต ก่อนเริ่มต้นชีวิตการทำงานอย่างเต็มตัว
มร.ชม. จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเขียนแฟ้มสะสมงานเสริมประสบการณ์สร้างโอกาสในการทำงาน แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กว่า 500 ชีวิต ก่อนเริ่มต้นชีวิตการทำงานอย่างเต็มตัว             
27 เมษายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
                    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559                    ในช่วงเช้าวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิ...
24 เมษายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (เลือกตั้งซ่อม)
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (เลือกตั้งซ่อม)                    เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เลือกตั้งซ่อม) ณ ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อทำหน้าที่เป็น...
24 เมษายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดงานสานสายใยสัมพันธ์ ครอบครัวนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดงานสานสายใยสัมพันธ์ ครอบครัวนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย บุญมี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหา...
24 เมษายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นักศึกษาชมรม MediaCMRU และนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม ฅนทันสื่อสายเหนือ “สื่อสาร-สร้างสรรค์-รู้ทันสื่อ”
                    นักศึกษาชมรมมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมฅนทันสื่อสายเหนือ “สื่อสาร-สร้างสรรค์-รู้ทันสื่อ”                    นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. เป็นประธานเปิดงาน ฅนทันสื่อสายเหนือ “สื่อสาร – สร้างสรรค์ – รู้ทันสื่อ” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์...
20 เมษายน 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมกับบริษัทอินเตอร์ลิงค์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จัดอบรมให้แก่นักศึกษาในหัวข้อ
                        สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Interlink Campus Tour 2017 โดย อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนัก     ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้กล่าวเปิดงานและต้อนรับคณะวิทยากรจากบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)        
19 เมษายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดกิจกรรม ฅนทันสื่อ:
มร.ชม. จัดกิจกรรม ฅนทันสื่อ:"เปลี่ยนเพื่อชีวิตเลือกเพื่ออนาคต" เตรียมถอดบทเรียน จากการเรียนรู้สื่อก่อนนำเสนอบนเวที ฅนทันสื่อสายเหนือ "สื่อสาร-สร้างสรรค์-ทันสื่อ" 23 เม.ย. นี้
19 เมษายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
กองกลาง สนอ. มร.ชม. พร้อมเข้ารับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
กองกลาง สนอ. มร.ชม. พร้อมเข้ารับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560             ----> เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องเอื้องแววมยุรา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม...
13 เมษายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. จัดงานรดน้ำดำหัวครูศิลป์ครั้งที่ 8 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
                    ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานรดน้ำดำหัวครูศิลป์ครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2560)                    คณะครู อาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานรดน้ำดำหัวครูศิลป์ครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ปี 2560 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม...
10 เมษายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. ลงพื้นที่มอบสื่อ - จัดกิจกรรมกระตุ้นประชาชนหมู่บ้านเป้า  ตระหนักความสำคัญการคัดแยกขยะ มุ่งลดประมาณขยะและสร้างรายได้สู่ชุมชนจากการรีไซเคิล
ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. ลงพื้นที่มอบสื่อ - จัดกิจกรรมกระตุ้นประชาชนหมู่บ้านเป้าตระหนักความสำคัญการคัดแยกขยะ มุ่งลดประมาณขยะและสร้างรายได้สู่ชุมชนจากการรีไซเคิล

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5014188 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558