มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 4 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

12 มีนาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือร่วม 20 สถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน  รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือร่วม 20 สถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน  รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์
7 มีนาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “รวมใจภักดิ์ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์”
มร.ชม. จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “รวมใจภักดิ์ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์” เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมเปิดงานนิทรรศการ “ใต้...
5 มีนาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผู้บริหาร มร.ชม. ต้อนรับอาจารย์จาก Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น พร้อมหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน
ผู้บริหาร มร.ชม. ต้อนรับอาจารย์จาก Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น พร้อมหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน
มร.ชม.พิธีปัจฉิมนิเทศโครงการ SEA – Teacher Project   ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2560 ตัวแทนนักศึกษาไทยร่วมแบ่งปันประสบการณ์ฝึกสอนฟิลิปปินส์ - อินโดนีเซีย
5 นักศึกษาไทยรั้วดำเหลือง ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการ SEA – Teacher Project  ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2560 แบ่งปันประสบการณ์ฝึกสอนต่างแดน ณ ฟิลิปปินส์ - อินโดนีเซีย
พิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษาที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งและพิธีการรับ-ส่งหน้าที่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561
                    กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษาที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งและพิธีการรับ-ส่งหน้าที่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561                    ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษาที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งและพิธีการรับ-ส่งหน้าที่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 พร...
28 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
26 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
                    สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                    สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกยีรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเช...
24 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผลการคัดเลือกนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA
ผลการคัดเลือกนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการคัด...
22 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
22 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การนำเสนอวิสัยทัศน์ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    การนำเสนอวิสัยทัศน์ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางในการนำนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยรา...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5257845 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558