มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 4 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

20 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประชุมร่วม รร.ตำรวจตระเวนชายแดน  มุ่งขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประชุมร่วม รร.ตำรวจตระเวนชายแดน มุ่งขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
20 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 “เขลางค์นครเกมส์”
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 “เขลางค์นครเกมส์”           เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเ...
16 ธันวาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ โดย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้...
15 ธันวาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะกรรมการอิสระ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในโอกาสศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะกรรมการอิสระ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในโอกาสศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา พร้อมคณ...
14 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ล้านนา”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ล้านนา” เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “บุคคลสำคัญในประว...
14 ธันวาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน CMRU Library fair 2017
                    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน CMRU Library fair 2017                    ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน CMRU Library fair 2017 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยงาน CMRU Library fair 2017 จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตลอดตนประชาชนผู้สน...
13 ธันวาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมก้าวไปด้วยกันเพื่อโครงการ “ก้าวคนละก้าว”
                    ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมก้าวไปด้วยกันเพื่อโครงการ “ก้าวคนละก้าว”                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “ชาวเชียงใหม่ร่วมใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อโครงการก้าวละก้าว” โดยมี นา...
12 ธันวาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน  สาธารณรัฐประชาชนจีน – ประเทศญี่ปุ่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2560
มร.ชม. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน – ประเทศญี่ปุ่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2560             ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการ...
8 ธันวาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ต้อนรับ คณะผู้บริหาร - บุคลากร มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เยือนรั้วดำเหลืองร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มร.ชม. ต้อนรับ คณะผู้บริหาร - บุคลากร มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเยือนรั้วดำเหลืองร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
8 ธันวาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ย้ำเจตนารมณ์องค์กรต้นแบบ   การสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ หนุนโครงการหมวกกันน็อคล็อกชีวิต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ย้ำเจตนารมณ์องค์กรต้นแบบ การสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ หนุนโครงการหมวกกันน็อคล็อกชีวิต...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5014186 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558