ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 4 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

21 กรกฏาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารและตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เน...
20 กรกฏาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นักศึกษาน้องใหม่ รั้วดำ – เหลือง ร่วมกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน และดาวจรัสแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
                    นักศึกษาน้องใหม่ รั้วดำ – เหลือง ร่วมกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน และดาวจรัสแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน และดาวจรัสแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีนักศึกษาน้อง...
20 กรกฏาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
จัดพิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ “น้อมจิตวันทาบูชาครู กตัญญูกตเวทิตา” ประจำปีการศึกษา 2560
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ “น้อมจิตวันทาบูชาครู กตัญญูกตเวทิตา” ประจำปีการศึกษา 2560                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ “น้อมจิตวันทาบูชาครู กตัญญูกตเวทิตา” ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กัลท...
19 กรกฏาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
การประชุมเตรียมการบรรยายพิเศษด้านพระพุทธศาสนา
การประชุมเตรียมการบรรยายพิเศษด้านพระพุทธศาสนา          เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  จาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน
16 กรกฏาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นักศึกษาน้องใหม่รั้วดำ-เหลือง 4,000 กว่าคน ร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2560 พร้อมอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำมหาวิทยาลัยสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
                    นักศึกษาน้องใหม่รั้วดำ-เหลือง 4,000 กว่าคน ร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2560 พร้อมอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำมหาวิทยาลัยสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เดินขึ้นดอย ไหว้สาครูบาศรีวิชัยและบรมธาตุดอยสุเทพ” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง...
15 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
อธิการบดี มรภ.ทั่วประเทศ ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ  การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าควบคู่การพัฒนาท้องถิ่น
  อธิการบดี มรภ.ทั่วประเทศ ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าควบคู่การพัฒนาท้องถิ่น
15 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในฐานะเจ้าบ้านรวมพลราชภัฏทั้ง 4 ภาค ร่วมหารือแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อสนองพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
มร.ชม. ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในฐานะเจ้าบ้านรวมพลราชภัฏทั้ง 4 ภาค ร่วมหารือแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อสนองพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
14 กรกฏาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยม มร.ชม. ในโครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
                    พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในโครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                    วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเอื้องผึ้ง มห...
11 กรกฏาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560
                    คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560                    นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน นักเรียน นักศึกษาและคณะผู้บริหาร บุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4573516 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558