ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 4 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

18 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดอบรม STEM Education นักศึกษาครู สายวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดอบรม STEM Education นักศึกษาครู สายวิทยาศาสตร์                   ----> นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สายวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เข้าอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่----> เมื่อวันที่ 18 กุ...
17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
โรงเรียนสาธิต มร.ชม. เปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมงาน สาธิตวิชาการ OPEN HOUSE ครั้งที่ 8
  โรงเรียนสาธิต มร.ชม. เปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนในพื้นที่เชียงใหม่ร่วมงาน สาธิตวิชาการ OPEN HOUSE ครั้งที่ 8
16 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักหอสมุด มร.ชม. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจดหมายเหตุ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจดหมายเหตุ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    ผศ.สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจดหมายเหตุ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นโดยสำนักหอสมุด...
15 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหาร มร.ชม. ให้การต้อนรับ Dr.Ping-Chang lin อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Tainan University of Technology (TUTech) ในโอกาสเดินทางมาเยือน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    ผู้บริหาร มร.ชม. ให้การต้อนรับ Dr.Ping-Chang lin อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Tainan University of Technology (TUTech) ในโอกาสเดินทางมาเยือน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับท่าน Dr.Ping-Chang lin อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Tainan University of Technology ...
15 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ กสท. โทรคมนาคม และบริษัท แพคกอน จำกัด เดินหน้าโครงการนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ กสท. โทรคมนาคม และบริษัท แพคกอน จำกัด เดินหน้าโครงการนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก                    เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณธีรชัย ด่านวณิชวงศ์ ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท. ผู้แทนคุณชัยยุทธ สันทนานุการรองกรรมการผู้จั...
14 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันราชภัฏ
มร.ชม. น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันราชภัฏ           ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเ...
14 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มร.ชม. พร้อมคณะผู้บริหารร่วมทำบุญทอดผ้าป่า  ยอดรวมกว่า 7 แสน จัดหาทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มร.ชม. พร้อมคณะผู้บริหารร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ยอดรวมกว่า 7 แสน จัดหาทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
12 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช        ...
10 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม. เดินหน้าจัดประชุมหารือหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ สร้างมาตรฐานระดับสากล
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินหน้าจัดประชุมหารือหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ สร้างมาตรฐานระดับสากล                    ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องการเปิดหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ หลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อา...
10 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560
                    การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาว...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4042381 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558