มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปี 2560
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปี 2560 ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยา...
4 ตุลาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง เพื่อความเป็นสิริมงคล
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย นายอนุพงค์ บัวเงิน รักษาการในตำแหน่งหัว...
23 กันยายน 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มร.ชม. ร่วมกับ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Pitching Perfect การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ อย่างมืออาชีพ”
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มร.ชม. ร่วมกับ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Pitching Perfect การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ อย่างมืออาชีพ”
23 กันยายน 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบทุนการศึกษาจาก มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยกา...
21 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
2 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จับมือร่วมโชว์ความงามผ้าไทยแบบร่วมสมัยจากผลงานนักศึกษา  เฉิดฉายในแฟชั่นโชว์
2 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จับมือร่วมโชว์ความงามผ้าไทยแบบร่วมสมัยจากผลงานนักศึกษาเฉิดฉายในแฟชั่นโชว์ "YOUNG DESIGNER SHOWCASE 2017 "
19 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
กีฬานักศึกษาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560
กีฬานักศึกษาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560                    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฯ ซึ่งการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้น...
9 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ชาวรั้วดำเหลืองพร้อมใจทำดีสร้างสังคมเป็นสุขจากการให้    บริจาคโลหิตสำรองไว้ช่วยชีวิตผู้ป่วย กว่า 4 หมื่น ซีซี
  ชาวรั้วดำเหลืองพร้อมใจทำดีสร้างสังคมเป็นสุขจากการให้   บริจาคโลหิตสำรองไว้ช่วยชีวิตผู้ป่วย กว่า 4 หมื่น ซีซี   บุคลากร นักศึกษา มหาวิท...
27 สิงหาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มร.ชม. จับมือ สพฐ. จัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรฯ เสริมสร้างวิทยฐานะและต่อยอดองค์ความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนทักษะการประกอบอาหารสู่ความเป็นมืออาชีพ
มร.ชม. จับมือ สพฐ. จัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรฯ เสริมสร้างวิทยฐานะและต่อยอดองค์ความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนทักษะการประกอบอาหารสู่ความเป็นมืออาชีพ              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
27 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานกีฬาพื้นบ้านและดนตรีลูกทุ่งไทย จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยต้านภัยยาเสพติด
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานกีฬาพื้นบ้านและดนตรีลูกทุ่งไทย จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยต้านภัยยาเสพติด
17 สิงหาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “รณรงค์ชุมชนน่าอยู่ ปราศจากไข้เลือดออก”
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “รณรงค์ชุมชนน่าอยู่ ปราศจากไข้เลือดออก”

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5583382 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558