มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

21 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดประชุมเสวนาเรื่อง การผลิตสินค้าการเกษตร เพื่อเข้าสู่ตลาดการค้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดประชุมเสวนาเรื่อง การผลิตสินค้าการเกษตร เพื่อเข้าสู่ตลาดการค้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
18 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
ภาพบรรยากาศภายในงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “โคลงนิราศหริภุญชัย”
ภาพบรรยากาศภายในงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “โคลงนิราศหริภุญชัย” ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู...
7 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ร่วมตักบาตรฟังธรรมเพื่อสิริมงคล ประจำปีการศึกษา 2560
บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมตักบาตรฟังธรรมเพื่อสิริมงคล ประจำปีการศึกษา 2560
7 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น้อมใจถวายเทียนพรรษา ณ วัดเชียงโฉม  เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น้อมใจถวายเทียนพรรษา ณ วัดเชียงโฉม เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560
6 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง จัดพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปี 2560
ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปี 2560  
6 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9
นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9
4 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์อาเซียนในภูมิภาค พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์อาเซียนในภูมิภาค ...
2 กรกฏาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะครุศาสตร์ มร.ชม. จัดโครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 59 ภาคเรียนที่ 1/2560
                    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 59 ภาคเรียนที่ 1/2560                    อาจารย์สาโรช สะอาดเอี่ยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 59 ภาคเรียนที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม...
1 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ และประกวดดาว - เดือน คณะครุศาสตร์ super teacher models 2017
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ และประกวดดาว - เดือน คณะครุศาสตร์ super teacher models 2017 รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล แก้วศิริ คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ประกวดด...
1 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นิเทศศาสตร์ราชภัฏรวมใจ ร่วมงาน “ลูกนกพร้อมหน้า” ประจำปีการศึกษา 2560
นิเทศศาสตร์ราชภัฏรวมใจ ร่วมงาน “ลูกนกพร้อมหน้า” ประจำปีการศึกษา 2560                                                     ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาว...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5257860 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558